Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folksams kommentar till Uppdrag granskning, den 2 juni: ”Sparbanksmiljarderna som gick upp i rök”

Folksams huvudkontor Foto: Wikimedia
Folksams huvudkontor Foto: Wikimedia

I SVT:s program Uppdrag granskning, den 2 juni, förekommer uppgifter om att Folksams övertagande av pantsatta Swedbankaktier från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag inte gick till på ett korrekt sätt. Folksams uppfattning är att programmet ger en ofullständig beskrivning av händelserna, och vill därför förtydliga att övertagandet av de pantsatta aktierna byggde på en frivillig överenskommelse i syfte att rädda Förvaltningsbolaget undan konkurs, vilket skulle ha medfört allvarliga konskevenser för såväl banksektorn som hela det finansiella systemet.

Programmet ifrågasätter huruvida Folksams övertagande av aktier från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag (nedan kallat Förvaltningsbolaget) den 9 mars 2009 gick till på ett korrekt sätt. Folksam har i ett pressmeddelande den 24 april 2009 beskrivit processen som ledde fram till övertagandet av aktierna. I korthet var skeendet följande: De aktier som Förvaltningsbolaget pantsatt som säkerhet till Folksam för ett lån på 925 miljoner kronor minskade i värde när kursen på Swedbankaktien föll under januari-februari 2009. Den 6 mars 2009 hade aktiekursen nått en nivå som innebar att aktierna var mindre värda än lånebeloppet. Det ekonomiska läget i Förvaltningsbolaget vid den tidpunkten var sådant att de samlade tillgångarna i bolaget var mindre värda än skulderna, det vill säga Förvaltningsbolaget var likvidationspliktigt med uppenbar risk för konkurs. Folksam tvingades då att agera för att minimera sina förluster och säkra sina kunders tillgångar. Utöver Folksam fanns det andra långivare som också beslutade sig för att agera i samma syfte.

För att undvika att Förvaltningsbolaget, Swedbanks största ägare, gick i konkurs i det känsliga läge som banksektorn befann sig i, träffade Folksam och förvaltningsbolaget en frivillig överenskommelse som innebar att Folksam köpte huvuddelen av de pantsatta aktierna och att Förvaltningsbolaget fick möjlighet att betala sina skulder.

Ett alternativ till den uppgörelse som ingicks, hade varit att Folksam ensidigt genomfört en pantrealisation, vilket Folksam enligt avtal hade rätt att göra. Detta hade emellertid inneburit att Folksam hade behövt avyttra de pantsatta aktierna på marknaden. Eftersom aktieposten var så pass stor, skulle en sådan utförsäljning med stor sannolikhet ha sänkt börskursen på Swedbankaktien ytterligare, vilket i sin tur hade medfört Folksam inte hade fått fullt betalt för lånet; en förlust som ytterst hade drabbat Folksams kunder. Bedömningen var också att ett sådant scenario troligtvis hade lett fram till en konkurs i Förvaltningsbolaget, med allvarliga konskevenser för såväl Swedbank som banksektorn och hela det finansiella systemet.

Folksams bedömning är fortsatt att överenskommelsen mellan Folksam och Förvaltningsbolaget har gagnat Swedbank och dess kunder, likväl som Folksams Livs kunder. Den har också gagnat Förvaltningsbolaget. Överenskommelsen undanröjde oron angående Swedbanks ägarbild vilket gav Swedbank arbetsro.

Om Folksam
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se

Source: Folksam