Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sju nya forskningsprojekt om konkurrens

Dan Sjöblom  Generaldirektör Foto: Catharina Biesèrt
Dan Sjöblom Generaldirektör Foto: Catharina Biesèrt

Hur påverkas priserna efter att en kartell har avslöjats? Den frågan, och ytterligare sex andra, blir nu föremål för forskning. Konkurrensverket har fördelat årets forskningsbidrag för studier som rör konkurrens och offentlig upphandling.

En av Konkurrensverkets uppgifter är att initiera och ge bidra till forskning inom områdena konkurrens och offentlig upphandling. I år fördelas cirka tio miljoner kronor till sju nya projekt samt till tio projekt som pågår sedan tidigare.

Professor Ulf Bernitz, juridiska institutionen Stockholms universitet, får stöd till forskning om enskildas rättigheter vid konkurrensutredningar. Eftersom sanktionerna mot överträdelser av konkurrensreglerna har skärpts, vill Bernitz undersöka hur den enskildes ställning och rättigheter påverkas av detta.

Allmännyttiga tjänster i privat regi
Allt fler allmännyttiga tjänster utförs av privata aktörer i konkurrens. Professor Tom Madell vid juridiska institutionen på Umeå universitet, får bidrag för att forska kring detta område. Avsikten är att bidra till en mer samordnad rättslig ordning mellan de olika styrnivåerna EU, stat och lokala myndigheter.

Bättre samarbete och utbyte mellan konkurrensrättsforskare i Norden. Det är syftet med det nätverk som finns sedan fem år tillbaka och som tidigare har arrangerat ett antal konferenser. Nu får professor Hans Henrik Lidgard och juridiska fakulteten vid Lunds universitet bidrag för att kunna genomföra en konferens där forskare, såväl etablerade som yngre doktorander, får en möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Banker, risk och konkurrens
Vad som påverkar bankers risktagande och vilka effekter risktagandet har på konkurrensen – det ska belysas av Jens Forssbaeck vid Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet. Bakgrunden är den finanskris vi just genomgått och som gett aktualitet åt frågan.

Giancarlo Spagnolo vid Handelshögskolan i Stockholm får bidrag till att leda experiment där två olika dynamiska marknader ska undersökas. Det handlar om betydelsen av företags anseende vid offentliga upphandlingar och om auktioner på elmarknaden.

Hur så kallade ”nödvändiga nyttigheter”, som till exempel enbart en leverantör kan tillhandahålla, påverkar konkurrensen ska undersökas av Michael Hellner vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Jämförelser ska göras mellan EU och USA.

Priser efter en kartell
Hur priserna påverkas efter att en kartell har avslöjats ska Marcus Asplund vid institutionen för transporter och samhällsekonomi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm undersöka. Han tänker ta sin utgångspunkt i 13 karteller inom kemiindustrin som har avslöjats och bötfällts av EU-kommissionen. Han vill också undersöka hur priserna kan ha förändrats beroende på hur en kartell har avslöjats, till exempel när ett av företagen i kartellen själv har anmält det otillåtna samarbetet och därför sluppit böter.

– Forskningen bidrar till en viktig kunskapsuppbyggnad. När konkurrensen sätts ur spel, eller om offentliga upphandlingar sker på fel sätt, är det konsumenterna och skattebetalarna som står som förlorare. Kunskap om bakomliggande faktorer är viktig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket