Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kraftig prisuppgång på småhus dämpade husköpkraften

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Swedbank publicerar idag Boindex för första kvartalet 2010. Boindex, som
mäter hus­köpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och
hushållens arbets-inkomster, sjönk till 146,5 för riket som helhet,
j
ämfört med 162,4 kvartalet innan (upp­reviderat från 154,4).

Utifrån normen är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina
arbets­inkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med
sina husköp. Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed
husköpkraften. Hushållen har nu drygt 46 % högre arbetsinkomster än vad
som krävs för att ha råd med husköpet enligt vår norm.

Marginellt högre bolåneränta och framför allt kraftigt stigande
medianpris på småhus har medfört att husköpkraften försvagats i riket.
Den sammanvägda bolåneräntan steg för första gången sedan hösten 2008
och nådde 1,8 %, jämfört med 1,7 % kvartalet innan. Huvuddelen av nya
lån, drygt 80 %, togs till rörliga villkor.

– Trots något svagare husköpkraft jämfört med fjolåret har hushållen
fortfarande goda marginaler vid husköp, och det talar för att
husmarknaden kan fortsätta att stärkas ännu en tid, säger Cecilia
Hermansson, Swedbanks chefekonom. Även om Riksbanken inleder en period
av räntehöjningar i juli, bedömer vi att utgifterna för bolån det
närmaste året förblir hanterliga för det stora flertalet hushåll.
Därefter blir hushållens balansräkningar gradvis alltmer ansträngda.

Boindex påvisar sårbarhet för högre räntor
Eftersom hushållen huvudsakligen väljer rörliga bolån och skuldnivån
stiger kraftigt, ökar sårbarheten för konjunkturen och husmarknaden på
två till tre års sikt. En känslig­hetsanalys utifrån Boindex visar att
tre procentenheter högre bolåneränta helt raderat ut hushållens goda
marginaler vid husköp. På motsvarande sätt krävs en 30 % hus­prisnedgång
för att – till denna högre räntenivå – komma tillbaka till dagens
husköp­kraft.

– I första hand försvagas konsumtionsutsikterna när hushållen måste
lägga mer av sina inkomster på att betala bolån, säger Cecilia
Hermansson, men tillägger att huspriserna också kan komma att falla
tillbaka i ett läge när hushållens ränteutgifter stigit markant från
dagens låga nivåer.

Källa: Swedbank