Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Andreas Carlgren i nationell satsning för biologisk mångfald: 290 kommuner får vykort som uppmärksammar hotade arter

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Det lokala naturvårdsarbetet är centralt för att bevara biologisk mångfald. Det är innebörden i den nationella satsning för att uppmärksamma hotade arter och betydelsen av biologisk mångfald som Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna presenterar idag. Landets 290 kommunstyrelseordföranden får ett vykort med en för kommunen hotad art och en uppmaning att agera. 2010 är internationella året för biologisk mångfald. Frågan kommer att tas upp i FN:s generalförsamling i september och en global handlingsplan för biologisk mångfald förhandlas i Nagoya, Japan, i oktober.

Källa: regeringen.se