Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt besökte Moskva

Foto: wikimedia

Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt besökte Moskva för överläggningar med president Dmitrij Medvedjev och premiärminister Vladimir Putin tisdagen den 9 mars. Mötet var en uppföljning av de konstruktiva samtal som fördes i samband med mötet i Stockholm i november i fjol.

Med president Medvedjev diskuterade statsministern och utrikesministern ett fördjupat samarbete inom ramen för Rysslands modernisering på olika områden. Det finns en stor potential för samarbete mellan Sverige och Ryssland vad gäller till exempel högteknologi och innovation. Vikten av att generellt underlätta näringslivsinvesteringar och handel länderna emellan betonades. Diskussionen kretsade också kring hur rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna iakttas i Ryssland. I samband med mötet ingicks fem avtal mellan Sverige och Ryssland om samarbete inom rymdfrågor, energieffektivisering, kultur, hälsa och mellan de båda ländernas åklagarmyndigheter. Globala utmaningar som FN-förhandlingarna om klimatfrågan samt följderna av den ekonomiska krisen togs också upp.

Med premiärminister Putin diskuterade statsministern och utrikesministern bland annat de ekonomiska relationerna, villkoren för svenskt näringsliv i Ryssland och rättsväsendets funktion.

Mötte företagsledare och organisationer

Under sitt besök i Moskva träffade statsministern och utrikesministern även ett antal svenska företagsledare verksamma i Ryssland, för en diskussion om affärsmöjligheterna och investeringsvillkoren på den ryska marknaden.

Statsministern och utrikesministern hade också ett möte med företrädare för de enskilda organisationerna Human Rights Watch, Carnegie Moscow Center, Center for the Development of Democracy and Human Rights och tidningen Kommersant. Mötet handlade om den inrikespolitiska situationen och läget för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, inte minst villkoren för medier.

Källa: regeringen.se