Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tre begravningsbyråer får kartellböter

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Tre företag i begravningsbranschen accepterar ett avgiftsföreläggande efter att ha deltagit i ett otillåtet samarbete, en kartell. Företagen ska nu betala de böter som Konkurrensverket föreslagit och slipper därmed en process i domstol.

De tre företagen, som är verksamma i Värmland, kom överens om priser inför upphandlingar av transporter av avlidna. Överträdelserna av konkurrenslagen har ägt rum i samband med upphandlingar i Karlstad kommun samt i landstinget i Värmland.

Upphandlingarna i Karlstad kommun avsåg även Hammarö, Munkfors och Sunne kommuner. Två av de tre företagen har dessutom haft ett otillåtet samarbete i samband med upphandlingar i Säffle och Kristinehamns kommuner.

När Karlstad kommun gjorde en upphandling fick kommunen in anbud som var identiska: 1 698 kronor per transport dagtid, och 2 642 kronor per transport under kvällar och helger.

När Säffle kommun ville genomföra en motsvarande upphandling av transporttjänster kom inga anbud in över huvud taget. Vid ett möte som kommunen tog initiativ till presenterade de tre företagen förslag med identiska priser. Dessa priser var samma som de lämnat till Karlstad kommun.

De tre företagen, Säffle-Åmåls begravningsbyrå, Begravningsbyrån Roland Andersson och Fonus ekonomisk förening, har accepterat att gå med på ett avgiftsföreläggande. Det innebär att de betalar den konkurrensskadeavgift (böter) som Konkurrensverket föreslagit. Därmed undviks en rättslig process i domstol.

– Detta är andra gången sedan möjligheten infördes som företag i en kartell väljer att gå med på ett avgiftsföreläggande. Det visar att arbetssättet är framgångsrikt. De rättsliga processerna går fortare och blir mindre kostsamma. Samtidigt får vi snabbare avslut, vilket är till fördel för alla parter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

De böter (konkurrensskadeavgifter) som företagen accepterat och ska betala är för Säffle-Åmåls begravningsbyrå 143 000 kronor, Roland Andersson begravningsbyrå 41 000 kronor och Fonus 301 000 kronor.

Företagen har fått böterna (konkurrensskadeavgifterna) sänkta med fem procent vardera eftersom de upphandlande myndigheterna inte varit helt tydliga i sin kommunikation med leverantörerna i samband med upphandlingarna.

– Företagen kan ha fått intrycket att vissa upphandlare inte hade något emot att de lämnat identiska priser. Det ser vi som en förmildrande omständighet, säger Dan Sjöblom.

– Anbudskarteller är allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna. Resultatet av kartellen är att skattebetalarna, via kommuner och landsting, kan ha fått betala överpriser för de tjänster man träffat avtal om, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket