Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Globalt kvicksilveravtal målet för FN-process som startar den 7 juni – Andreas Carlgren inledningstalar

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Miljöminister Andreas Carlgren kommer som representant för det svensk-nordiska värdskapet att öppna det första förhandlingsmötet om en global kvicksilverkonvention som äger rum i Scandic Infra City, Stockholm/Upplands Väsby, 7-11 juni. En ny global konvention som reglerar kvicksilver, både användning och utsläpp, beräknas vara klar 2013.

– Den omfattande föroreningen av kvicksilver är kanske den största utmaningen som världen står inför vad gäller risker med kemiska ämnen. Sverige och de övriga nordiska länderna har länge varit starkt pådrivande i processen att ta fram globala regler. Jag är därför både stolt och glad över att vi kan stå som värd för det historiska startskott för förhandlingarna om en kvicksilverkonvention, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Kvicksilversamarbetet är ett lysande exempel på hur vi i Norden tillsammans och med framgång aktivt kan påverka globala processer. Vi ska fortsätta driva denna fråga tillsammans och bana vägen för ett ambitiöst globalt kvicksilveravtal som kan undertecknas år 2013, säger Andreas Carlgren.

Mötet samlar hundratals beslutsfattare, experter och tjänstemän från regeringar och internationella organisationer samt representanter för miljörörelsen och andra frivilligorganisationer från hela världen. Miljödepartementet ansvarar för planeringen av mötet medan finansieringen sker med medel från Nordiska ministerrådet.

Konferensen inleds måndag den 7 juni kl. 10.00, med tal av bl.a. UNEP vice direktör Angela Cropper, och miljöminister Andreas Carlgren. Inledningen kommer att direktsändas via webbutsändning på regeringens webbplats.

Källa: regeringen.se