Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm visar skepp och miljöutställning i Karlshamn 25-26 juli

Briggen_Trekronor Af Stockholm. Foto: Initiativet Hållbara Hav.
Briggen_Trekronor Af Stockholm. Foto: Initiativet Hållbara Hav.

Initiativet Hållbara Havs nya miljöutställning och den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm gästar Karlshamn 25-26 juli. Under vistelsen arrangerar briggen ”Öppet skepp”, seglingar i Karlshamns vackra skärgård och under besöket visas den nya miljöutställningen om kemikalier, plaster och läkemedel i vår vardag, vilken invigdes i Almedalen av miljöminister Lena Ek. Den 27 juli erbjuds en hel dags segling från Karlshamn till Simrishamn.

Utställningen och briggen kommer att finnas vid piren i innerhamnen.

Initiativet Hållbara Hav / Briggen Tre Kronor Nominerades till Nordiska Rådets Natur- och miljöpris 2013.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.

Källa: Hållbara Hav.