Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Två tredjedelar vill ha lag på cykelhjälm – men bara hälften bär hjälm

Foto: Wikimedia

Nästan hälften av svenskarna använder aldrig cykelhjälm. Trots detta anser 71 procent att det borde vara lag på att använda cykelhjälm, visar en undersökning från Trygg-Hansa.

Varje år skadas 3000 cyklister så svårt att de måste läggas in på sjukhus. Hälften av dem har skallskador, som ofta hade kunnat undvikas om cyklisten använt hjälm.* Trygg-Hansa har undersökt svenskarnas inställning till att använda cykelhjälm, och det visar sig att knappt hälften (45 procent) aldrig använder hjälm när de cyklar. En femtedel (19 procent) anger att de inte cyklar alls, och endast 13 procent använder alltid cykelhjälm när de cyklar. Resterande använder hjälm ibland. Hela 71 procent har ändå angett att de vill ha en lag som kräver cykelhjälm när man cyklar.

– Hjälmen är jätteviktig för att skydda huvudet när man cyklar, säger Björn Sporrong, expert inom sjuk- och olycksfallsförsäkring på Trygg-Hansa. Speciellt oroad är jag över de rapporter som visar att inte heller barn använder cykelhjälm i större utsträckning.

Oro och vana avgörande
De svarande anger flera orsaker både till att använda cykelhjälm och att avstå. Av de som använder cykelhjälm alltid eller ibland anger 81 procent att de gör det av rädsla för att skada huvudet vid en eventuell olycka. 36 procent använder hjälmen för att vara goda förebilder för sina barn, och 3 procent av de som använder hjälm gör det för att de tycker att cykelhjälmar är snygga.

Av de som aldrig använder hjälm när de cyklar uppger mer än hälften (54 procent) att de gör det för att de alltid har cyklat utan hjälm. 28 procent använder inte hjälmen för att den är besvärlig att ha med sig, 20 procent för att det är obehagligt. Hela 17 procent anger att frisyren blir förstörd som anledning till att de avstår hjälmen.

– Vi delar under en vecka varje år ut cykelhjälmar till cyklister utan hjälm, och får då ibland höra att man inte vill använda hjälm just för att inte förstöra frisyren, säger Helen Sjöberg, projektledare för kampanjen ”Kapten Hjälm” på NTF Stockholms län. Jag tycker att det borde vara viktigare att skydda det som är under frisyren.

Regionala skillnader
Stockholmarna är bäst i Sverige på att använda cykelhjälm där nära hälften, 48 procent, säger sig använda hjälm när de cyklar.  I Skåne, Halland och Blekinge använder man minst hjälm, där använder enbart 27 procent cykelhjälm.

* Källa: NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)

Trygg-Hansa delar under vecka 23 ut cykelhjälmar gratis på utvalda ställen i Umeå, Malmö och Stockholm. I Stockholm delas hjälmarna bland annat ut vid Slussen varje vardagsmorgon kl. 07.45-08.30.

 

  • En cykelhjälm skall alltid vara CE-märkt, viket innebär att den uppfyller de krav som ställs i EG-direktiven för personlig skyddsutrustning.
  • Enligt lag ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.
  • Du som vuxen som använder cykelhjälm är en förebild för dina och andras barn.
  • Barn under sju år ska använda en barnhjälm, som spänns fast med ett grönt spänne.
  • Om du precis får in ett eller ett par fingrar mellan hakbandet och hakan är hakbandet lagom spänt.
  • Hjälmen ska täcka pannan, huvudet och hjässan.
  • Livslängden på en cykelhjälm är cirka 10 år, om den inte utsätts för våld, då ska den bytas direkt.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Trygg-Hansa med hjälp av marknadsundersökningsföretaget YouGov i april 2010. 1020 personer intervjuades runt om i landet.

Källa: Trygg Hansa