Ny rapport ger insikt om hur skolor kan möta elever med autism

Foto: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Foto: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Hur bemöter skolan elever med autism? En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver exempel från två skolor som visar hur de utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.

Alla skolelever är unika och det finns inte en lösning som passar för alla elever med autism, men rapporten ”Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism”som gjorts av Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ger insikt om vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.

–  Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson.

Rapporten beskriver ett utvecklingsarbete i en kommun där ledningen tagit beslut om att rikta ett särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare, i syfte att arbeta för en inkluderande skola.

–  Förhoppningsvis kan studien ge upphov till reflektioner på den egna skolan om hur det pedagogiska och sociala arbetet med att stödja elever inom autismområdet kan utvecklas, säger Ulla Reiderstedt, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ulla Alexandersson har följt fyra elever i olika årskurser på två skolor och har deltagit med observationer och intervjuat klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter, rektorer samt haft samtal med eleverna.

apporten visar att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa, säger Thomas Ahlstrand, som är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)