Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

3 av 4 poliser fortsatt kritiska till de egna mätmetoderna

Foto: Wikimedia

3 av 4 poliser anser inte att polisens mätmetoder, den så kallade pinnjakten, är ett bra sätt att mäta polisens effektivitet. Var tredje polis menar också att det finns en uppenbar risk att mer komplicerade brott prioriteras ner för att statistiken ska se bättre ut. Det visar en färsk undersökning som Polisförbundet låtit göra*.

En liknande undersökning genomfördes av Polisförbundet 2008 och trots att pinnjakten har kritiserats flitigt så har utvecklingen av mätmetoder inte förändrats i den utsträckning som är nödvändigt:

– Polisen ska bidra till att fler brott klaras upp samtidigt som vi ökar tryggheten bland allmänheten. Ska vi lyckas med detta måste vi komplettera dagens trubbiga mätsystem med bättre metoder, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Ett tydligt exempel på när statistikjakten leder fel är att över hälften av poliserna, 58 procent, anser att det finns en stor risk att Polisen vid nykterhetskontroller ställer sig på större vägar i rusningstid istället för att stå vid mindre vägar som man vet att de som kör berusade brukar välja. Syftet är att snabbare nå de uppsatta kvantitativa målen.

Polisförbundet anser istället att Polisen borde arbeta mot helt andra mål:

– Det intressanta vore istället att följa brottsstatistiken varje dag och ha som målsättning att brottsligheten ska minska på de platser där brotten begås. Ser man till exempel att villainbrotten ökar i ett visst område måste målet bli att Polisen ska kraftsamla just där till dess att man fått bukt med inbrotten, säger Jan Karlsen.

Parallellt med detta bör trygghetsmätningar bland allmänheten göras regelbundet.

Om undersökningen
• 16 procent av Polisförbundets medlemmar anser att ”pinnjakten” är ett bra sätt öka effektiviteten inom polisen, 75 procent anser inte det, medan 9 procent är osäkra.

• 31 procent av poliserna anser att ”pinnjakten” medför en stor risk att poliser, för att nå upp till uppsatta mål, hellre tar enklare ärenden (som snatteri) än mer komplicerade ärenden och 58 procent anser att ”pinnjakten” medför en stor risk att poliser, vid trafikkontroller, ställer sig på stora vägar mitt i rusningstid istället för att ställa sig på mindre vägar för att nå upp till uppsatta mål.

• 12 procent av poliserna anser att arbetsgivaren bör använda resultaten av ”pinnjakten” som underlag för lönesättning (under förutsättning att systemet med ”pinnjakten” överhuvudtaget används).

• 23 procent av poliserna känner till att deras arbetsgivare använt resultaten av ”pinnjakten” som underlag för lönesättningen på deras arbetsplats.

*1563 poliser besvarade en postal enkät som skickades ut av Exquiro Market Research i mars-april 2010.

Källa: Polisförbundet