Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Greenpeace: Kommentar till Sven Bergströms kärnkraftsbesked

Foto: Greenpeace

Centerpartisten Sven Bergströms besked om att han kommer att rösta ja när riksdagen ska ta ställning till huruvida Sverige ska skrota avvecklingslagen och öppna för ny kärnkraft riskerar att bli ett historiskt misstag.

Om riksdagen röstar igenom regeringens kärnkraftsförslag den 17 juni kommer Sverige att bryta den mest framsynta delen av landets energipolitik: beslutet att vi ska ersätta kärnkraften med hållbara alternativ.

Ludvig Tillman, ansvarig för energifrågor, Greenpeace:

– Vi står inför ett vägval: vi kan ersätta de ohållbara energislagen – inklusive den riskabla, miljöfarliga kärnkraften som skapar avfall som är radioaktivt i 100 000 år  – med förnybara energikällor. Att som vissa centerpartister hävda att man skapar mer förnybart genom att öppna för ny kärnkraft är nonsens. Det finns helt enkelt inte plats för både kärnkraft och en kraftigt utbyggd förnybar energi – man måste välja.

– Bergström har rätt i att ny kärnkraft skulle bli oerhört dyrt. Men löftet om att regeringen ska ta fram en tydlig beskrivning av hur man hindrar direkta eller indirekta statliga subventioner garanterar inte på något sätt att nya reaktorbyggen inte påbörjas, som Centern inbillar sig. Särskilt märkligt är det med tanke på hur tydligt statliga Vattenfall har varit med att bolaget är intresserat av att bygga nya reaktorer.

– Sven Bergström bör, precis som andra riksdagsledamöter som vill se mer förnybar energi, rösta nej till ny kärnkraft den 17 juni.