Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Obekväma tider hotar hälsa och säkerhet

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

Att jobba skift, natt eller mycket övertid tillhör de stora arbetsmiljöproblemen i vår tid. Det visar flera nya undersökningar som Du&jobbet kan redovisa i sitt nya nummer.Bara var fjärde anställd i Europa jobbar kontorstid. Resten arbetar på obekväma tider. Forskningen visar att det är sammankopplat med en mängd varierande hälsoproblem: från hjärtdödlighet och cancer till psykisk ohälsa och arbetsolyckor.


 – Riskerna kan vara måttliga, men eftersom många arbetar obekväma tider blir det många som påverkas, säger Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
 

Nyligen kom en studie som visade att sömnstörningar innebär en ökad risk för att skadas på jobbet. För kvinnor var riskökningen 50 procent, för män 20 procent. De flesta skiftformer hade ett samband med ökad andel arbetsolyckor, men risken var störst för dem som hade roterande skiftgång.  
 

Andra studier på senare tid har visat att långa arbetsdagar kan vara skadligt för hjärtat och att för mycket övertid kan leda till fler misstag i arbetet. Vissa cancerformer, som bröstcancer och prostatacancer, har konstaterats ha samband med att arbeta natt och rotera skift. Skiftarbete har även visat sig ge graviditetsstörningar. Det finns resultat som tyder på att det ökar risken för reumatism, psykiska sjukdomar, diabetes och magsjukdomar.

Allt sammantaget gör att Arne Lowden och andra forskare menar att obekväma arbetstider är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen just nu.

Källa:  Du&jobbet