Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sommarlediga barn lever farligt

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Sommarlovet är en olycksdrabbad tid för lantbruket. Förra sommaren dog minst fyra barn i lantbruksolyckor i Sverige. Därför uppmanas nu bönderna att vara extra försiktiga då skolorna stänger och barnen blir lediga.

På många lantbruk är gården både arbetsplats, bostad och lekplats. När barnen är sommarlovslediga ökar därför risken för olyckor. Förutom dödsolyckorna skadas många barn varje år – i många fall allvarligt med livslånga men och handikapp. Kampanjen Säkert Bondförnuft, som drivs av LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och arbetar för att öka säkerheten på Sveriges gårdar, uppmanar nu Sveriges bönder till extra försiktighet under sommaren.

– Det finns få yrken där barnen är med så direkt i verksamheten som i lantbruket och starten för barnens sommarlov sammanfaller med en period som på många gårdar är hektisk. När man plötsligt har barnen hemma på gården hela dagarna gäller det att se upp extra noga, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Lantbrukets maskiner, och då främst traktorer, utgör den största faran. Av fjolårets fyra dödsolyckor var traktorer inblandade i tre.
– Barn ska alltid sitta säkert och vara fastspända när de vistas i traktorn. Och barnen ska hållas borta från de områden där traktorer och andra transporter går, säger Lars-Göran Pettersson.
 
– Traktorskopor får man inte skjutsa någon i, vare sig barn eller vuxna. Enligt lag är detta också förbjudet. Tyvärr inträffar ändå fortfarande sådana olyckor, vanligen med mycket svåra personskador. 

Brunnar kan vara dödsfällor. Gödsel- och urinbrunnar ska därför vara inhägnade med staket och brunnslocken på andra brunnar bör också kontrolleras så att de är hela och inte kan flyttas. Andra farliga platser på gården är silotorn, upplag av storbalar och handelsgödsel och kemikalieförråd. Stora djur är också en riskfaktor – det gäller såväl nötkreatur som hästar.

Källa:LRF