Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

17% av alla föräldrar langar alkohol till sina barn! Det kan bara du som förälder ändra på

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

I veckan som kommer är det studentfest och skolavslutning och på dessa fester vet vi att många tonåringar kommer att dricka sig berusade, flera av dem kommer att få spriten av sina föräldrar.

TÄNK OM – är en nationell satsning för att få fler föräldrar att säga nej till att bjuda på och köpa alkohol till sina tonåringar.

En ny undersökning från Sifo visar att var tredje förälder låtit sin 15-åring smaka alkohol. I Landskrona visade förra årets drogvaneundersökning att var tionde pojke i 9:an får hälla upp alkohol i eget glas hemma.

Enheten för Förebyggande arbete inom BUN i Landskrona stad finns med i detta riksomfattande arbete att informera och skapa opinion kring langningen av alkohol. Målgruppen för informationsinsatsen är föräldrar.

Forskningen visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxen förebild har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster.

I Landskrona kommer vi bl.a att dela ut flygblad, samt på andra sätt sprida information och kunskap om vikten av att inte köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Dessutom kommer Fält och fritidsgruppen att arrangera drogfria alternativ i Teaterparken för alla festsugna ungdomar som inte kan gå på studentfesten. Fältarbetare kommer att vara ute under kvällen och natten för att möta ungdomar. Berusade ungdomar kommer att tas omhand och föräldrar att kontaktas.

Polisen kommer också att arbeta med dessa frågor bla genom ökad synlighet och patrullering i ungdomsmiljöerna. I de fall polisen träffar på ungdomar som innehar alkoholhaltiga drycker tas dessa i beslag och förverkas.

Källa: Landskrona