Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En strejk utan grund och förankring

Foto: Ukänd
Foto: Ukänd

Finansförbundet utlyste med start på fredagsmorgonen en strejk vid elva av Svea Exchanges kontor i Stockholmsområdet. Endast ett fåtal av de anställda valde dock att gå ut i strejk. Finansförbundets agerande riskerar att få allvarliga konsekvenser, inte bara för företaget och de anställda, utan också för möjligheten att upprätthålla en samhällsviktig service.

– Vi ser ytterst allvarligt på situationen och beklagar djupt Finansförbundets drastiska åtgärder, som vi anser saknar saklig grund och rimliga proportioner, säger Christina Friberg, vd på Svea Exchange.

SVEA EXCHANGE ägs sedan den 1 april i år av Svea Ekonomi, ett av landets största finansföretag med 800 anställda. Företaget är mitt uppe i ett intensivt uppbyggnadsskede för att skapa en rikstäckande verksamhet med stora möjligheter för en fortsatt expansion och därmed fler arbetstillfällen.

Svea Ekonomi-koncernen har sedan länge en väl fungerande personalpolitik med generösa och marknadsmässiga löner och villkor som ligger väl i nivå med kollektivavtalen på området, framhåller Christina Friberg.

– Sedan Svea Ekonomi tog över Svea Exchange den 1 april i år har vi arbetat intensivt med att bygga och utveckla företaget. I det arbetet har personalens villkor hela tiden stått i fokus. Radikala förbättringar av personalens villkor har redan genomförts. Därför ser vi med stor förvåning och bestörtning på den kraftfulla och kompromisslösa hållning som Finansförbundet visat prov på. Vi för en tät och nära dialog med vår personal och känner ett starkt stöd för verksamheten.

ATT I DET LÄGET, när företaget håller på att bygga upp en sund och bärkraftig verksamhet med goda villkor för de anställda, utlysa strejk är en oerhört drastisk åtgärd som inte gynnar någon part, allra minst de anställda, menar Christina Friberg.

– Vi vill fortsätta föra en konstruktiv dialog med våra anställda. Vi är nu, som tidigare, lyhörda för de synpunkter och önskemål som förs fram. I det arbetet är vi självfallet öppna för att ytterligare förbättra personalens villkor. Därför uppmanar vi Finansförbundet att ompröva sitt strejkbeslut och ge de anställda en ärlig chans att tillsammans med ledningen för Svea Exchange fortsätta det arbete som har påbörjats. Mot bakgrund av den låga uppslutningen i strejken – endast en handfull har deltagit i strejken – och de kommentarer vi har fått i sociala medier, finner jag Finansförbundets agerande synnerligen anmärkningsvärt.

– Vår ambition är att bygga en verksamhet med goda och trygga arbetsvillkor, stort utrymme för medbestämmande och hög grad av transparens. Det är ett arbete som pågår och vi vet att våra medarbetare vill föra den dialogen direkt med företaget och inte genom konfrontation, säger Christina Friberg.

Källa: Svea finans