Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barnfattigdomen resultat av borgarnas politiska prioriteringar

Barnfattigdomen har bitit sig fast i Sverige. Rädda Barnens nya rapport visar att 230 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. – Barnfattigdomen är ingen slump, inget tillfälligt missöde, utan resultatet av borgarnas medvetna politiska prioriteringar och den nyliberala riktningen i samhället, säger Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.
– När SD och Alliansen genom sitt taktiska maktspel nu tvingar igenom sin egen budget betalar de fattiga barnen återigen ett mycket högt pris.

Årets barnfattigdomsrapport visar att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar. Barnfattigdomen varierar också kraftigt mellan Sveriges kommuner, och det finns stora skillnader inom städerna. I Malmö lever drygt 30 procent av barnen i ekonomisk fattigdom medan det är knappt fyra procent i kranskommunen Lomma. Motsvarande ekonomiska skillnader inom städerna finns även i mindre kommuner.
– I regeringens budget fanns flera förslag från Vänsterpartiet som hade inneburit väsentliga skillnader för fattiga barn, till exempel en satsning att höja underhållsstödet till ensamstående fattiga föräldrar. Det är oerhört olyckligt att samhällets minsta – barnen- drabbas av borgarnas och SD:s maktspel, säger Maj Karlsson.

Källa: Vänsterpartiet.