Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges riksdag – en marionetteater

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

Inför innevarande mandatperiod har alliansen presenterat en regeringsförklaring som säger att det inte ska tas några nya beslut om kärnkraften under mandatperioden. Trots det kommer regeringen att försöka få alliansens samtliga riksdagsledamöter att bryta mot regeringsförklaringen.

Inte nog med det – flera ledamöter ska då också rösta mot sin egen övertygelse. Allt för att följa med under partipiskorna. Beteendet kan liknas vid en marionetteater där allas trådar styrs uppifrån.

I dagsläget kan vi se att det endast är två av alliansens 177 ledamöter som har lossat sina snören och använder sitt eget omdöme i stället. Gruppen består av kvinnor – Eva Selin Lindgren, kärnfysiker, och Solveig Ternström, skådespelare.

Vilka fler riksdagsledamöter vågar sälla sig till den lilla grupp som kommer att rösta efter egen övertygelse och handla självständigt utan styrning uppifrån?

Den rödgröna oppositionen tar sitt ansvar att inte riva upp den tidigare kärnkraftsöverenskommelsen. Det behövs nu bara ytterligare två ledamöter till ur alliansen som kapar sina marionettrådar så hindras alliansens löftesbrott.

Egentligen behövs inte något beslut tas överhuvud taget om kärnkraften den 17 juni – beslutet om avveckling finns redan.

Källa: Network for a Renewable Future