Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Var 15e arbetsgivare negativa till att anställa småbarnsföräldrar

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

SCB har för TCOs räkning frågat arbetsgivare om inställningen till att anställa småbarnsföräldrar. Drygt var 15e arbetsgivare är ganska eller mycket negativa till att anställa småbarnsföräldrar. Samma fråga är ställd under högkonjunktur (2007) och i lågkonjunktur (2009). Resultatet visar att skillnaderna i attityder marginellt förbättrats.

– Det skulle vara bra om alla arbetsgivarna slutade se småbarnföräldrar som en belastning. Det är svårt att förstå att det finns så många arbetsgivare som fortfarande är ovilliga att anställa föräldrar med små barn, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef vid TCO. Arbetsgivarna väljer därmed bort nödvändig kompetens.

– Dessvärre ser vi att många arbetsgivare undviker arbetskraft som man tror ska vara frånvarande i högre grad, fortsätter Roger Mörtvik. Vi har under lång tid sett att arbetsgivare söker efter en högpresterande superarbetskraft, men att rata mammor och pappor är kontraproduktivt.

– Företag som agerar på det sättet är inte ekonomiskt rationella på sikt. Vinnarna bland framtidens företag är de som istället kan attrahera den bästa arbetskraften. Och då duger det inte att rata småbarnsmammor och –pappor.

Resultaten:

  • Drygt var 15e arbetsgivare är i genomsnitt ganska eller mycket negativa till att anställa småbarnsföräldrar. 6 procent är negativa till att anställa pappor, mot 7 procent för mammor.
  • Privata arbetsgivare och arbetsgivare på små företag är mest negativt inställda till att anställa småbarnsföräldrar.
  • Arbetsplatser med över 100 anställda är minst negativt inställda, endast 1 procent anger att de är ganska eller mycket negativa till att anställa småbarnsföräldrar.
  • Också offentliga arbetsgivare är i liten grad, 1 procent, negativt inställda till att anställa småbarnsföräldrar.

Fakta om undersökningen:
Under vintern 2009 har TCO låtit SCB ställa ett antal frågor till ett representativt urval av arbetsplatser i landet, både i den privata och i den offentliga sektorn. Enkäten har ställts till chefer eller verksamhetschefer ansvariga för personalrekryteringen på arbetsställen med fler än 10 anställda. Ungefär 2600 arbetsställen täcktes in. Resultaten har jämförts med de svar man fick på samma frågor med samma metod år 2007.

Källa: TCO