Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vattenfall förvärvar andelar i Buchanan Renewables Fuel Ltd i Liberia

Typ av Gummiträd Foto: Wikimedia

Vattenfall och Swedfund förvärvar 30 procent av Buchanan Renewables Fuel i Liberia. Vattenfall köper 20 procent för 20 miljoner euro och Swedfund köper 10 procent för 10 miljoner euro. Vattenfall har sedan tidigare ett leveransavtal med Buchanan Renewables och blir nu partner med målsättning att expandera verksamheten och säkra tillgången på en större mängd biomassa.

Användning av biomassa är ett viktigt led i arbetet med att minska utsläppen av fossil koldioxid. Det är en förnybar energikälla som kan ersätta kol i existerande kraftverk. Eftersom tillgången på biomassa i Europa är begränsad är import nödvändig för att klara efterfrågan.

Förvärvet av en andel i Buchanan Renewables Fuel är ett naturligt första steg för att bygga en internationell portfölj av leverantörer för att på så vis säkerställa en långsiktig tillgång på biomassa som möter höga hållbarhetskrav.

– Uttjänta gummiträd är såväl miljömässigt som ekonomiskt en utmärkt källa för biomassa, som kan ersätta kol och minska våra koldioxidutsläpp. Det finns också en stor potential för att utöka Buchanan Renewables verksamhet till att leverera upp till två miljoner ton biomassa per år till Vattenfall, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassesatsning.

Biomassa från Buchanan Renewables Fuel produceras av gamla, uttjänta gummiträd. Gummiträd slutar producera latex efter 25–30 år. Buchanan Renewables avlägsnar träden från plantagen, betalar bonden för träden och ser till att nya träd planteras. På det sättet blir träd som tidigare bränts som avfall värdefulla.

– Det här bidrar till att föryngra gummiindustrin, som är ryggraden i Liberias ekonomi. Det bidrar också till att skapa jobb och återelektrifiera Liberia genom att förse vår lokala energiproduktion med bränsle. BRF har satt en beundransvärd standard för ansvarsfulla utländska investerare och vi välkomnar Vattenfall, säger Richard Tolbert, ordförande i Liberias National Investment Committe.

Vattenfall gör förvärvet tillsammans med Swedfund, Sveriges ledande finansinstitut inriktat på investeringar i utvecklingsländer. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten.