Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Stor mansdominans i filmutbudet

Foto: Stockholms feministiska filmfestival
Foto: Stockholms feministiska filmfestival

Stockholms feministiska filmfestival har granskat filmutbudet i Sverige under 2015. Resultatet är nedslående. Av alla filmer som visades på bio i Sverige under förra året var 86 procent regisserade av män. Ser man till spridningen av mäns och kvinnors filmer blir skillnaden ännu större. 93 procent av den film som sågs på bio runt om i landet under 2015 hade en manlig regissör.

Att människor främst får möjlighet att ta del av mäns berättelser får konsekvenser för jämställdheten i samhället.

– Film upptar en stor del av de flesta människors liv och det är av största vikt att både kvinnor och män skapar de berättelser som förmedlas. Efter att ha granskat de mest sedda filmerna de senaste tio åren kan vi konstatera att det är lika vanligt att regissören heter Christopher Nolan som att den är en kvinna, säger Stephanie Thögersen, festivalchef, Stockholms feministiska filmfestival.

Nu startar Stockholms feministiska filmfestival för att öka jämställdheten i filmutbudet.

– Genom festivalen vill vi bidra till att kvinnliga filmskapare liksom kvinnors liv och erfarenheter lyfts fram och samtidigt arbeta för en ökad jämställdhet i filmutbudet överlag, säger Stephanie Thögersen, festivalchef, Stockholms feministiska filmfestival.

Fakta från Stockholms feministiska filmfestivals studie:

  • Granskningen innefattar alla filmer som gått på bio i Sverige under perioden 150101 t.o.m. 151201.
  • Av alla filmer (259 st) som visades på bio i Sverige under perioden var 86 procent regisserade av män.
  • Av de filmer som sågs på bio under perioden hade 93 procent en manlig regissör.
  • Knappt 7 procent av de filmer som sågs på bio hade en kvinnlig regissör.
  • Cirka 80 procent av de filmer som regisserats av en kvinna har en kvinnlig huvudkaraktär.
  • Av alla filmer som gick på bio under 2015 hade 41 procent kvinnlig huvudkaraktär. Andelen biobesök för samma filmer var dock 28 procent av det totala antalet biobesök.
  • Av alla filmer som gick på bio under perioden var 11 procent regisserade av en kvinna och hade en kvinnlig huvudkaraktär. Andelen biobesök för samma grupp av filmer var dock 4 procent av det totala antalet biobesök.
  • Av alla filmer som gick på bio under perioden hade 80 procent en manlig manusförfattare.
  • Av de filmer som hade kvinnlig regissör under perioden (14 procent) var 44 procent från Sverige.
  • Av det totala antalet producenter för de filmer som gick på bio under perioden var 26 procent kvinnor och 74 procent män.

Källa: Stockholms feministiska filmfestival