Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Effektiv avläsning av fjärrvärme

Foto: Wikimedia

Konkurrensverket ifrågasätter om just månadsvis avläsning av energiförbrukningen för fjärrvärmekunder är det bästa tidsintervallet. Det framgår av ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket har i ett remissvar yttrat sig över Energimarknadsinspektionen förslag om införande av månadsvis avläsning för samtliga fjärrvärmekunder. Konkurrensverket anser att inspektionen inte tydligt klargjort varför månadsvis avläsning kan anses vara den mest lämpliga mätperioden och menar att en analys borde ha gjorts av hur mycket större den eventuella merkostnaden respektive energieffektiviseringspotentialen är för kortare mätperioder.

Källa: Konkurrrensverket