Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

NovaCast och Volvo Car Corporation tecknar avtal om verktygsaffär på över 30 MSEK

Foto: Wikimedia

NovaCast Technologies dotterbolag Swepart Verktyg har tecknat ett leveransavtal med Volvo Car Corporation avseende pressverktyg till en ny bilmodell från Volvo. Avtalet omfattar produktion av ca 25 pressverktyg samt pressning av förseriedetaljer i samband med leverans.

Projektet inleds omgående med engineeringarbete inom SwePart Verktyg samt Camito Technology Center. Detta arbete inkluderar även analys av andelen Camitolämpliga verktyg samt gjutsimulering och planering. Gjutning av verktygsstommar inleds i Camito Technology Center efter sommaren och slutlig leverans av de färdiga verktygen planeras inledas under andra halvåret  2011.

Ordervärdet uppgår till över 30 MSEK och är den största enskilda order som SwePart  Verktyg erhållit under året.

“Volvo Cars är en av våra 10 prioriterade kunder och det är givetvis både viktigt och roligt att vi kunnat landa denna order i Sverige, det är även ett bra tecken på att vår nya marknadsstrategi håller”, säger Hans Svensson, VD NovaCast Technologies i en kommentar till dagens affär.

Källa:  NovaCast