Experterna har lägst påverkan på tonåringars matvanor – sociala medier och föräldrar största inspirationen

Svenska tonåringar upplever att föräldrar och sociala medier har störst påverkan på vad de äter. Minst inflytande har officiella riktlinjer, nutritionister och läkare. Tre av fyra ungdomar anser inte att Livsmedelsverkets rekommendationer är viktiga eller användbara. Det visar en undersökning bland 1 500 tonåringar i Sverige, Danmark och Finland som Ipsos gjort på uppdrag av […]

Nu ökar risken för hundar att drunkna

En skön vinterpromenad kan snabbt förändras till en mardröm om hunden springer ut på svag is. Under vintermånaderna ökar risken för hundar att drunkna, särskilt i början på säsongen eller när temperaturen stiger och isen smälter. Agria Djurförsäkring ger råd för tryggare hundpromenader. Man kan tro att sommaren med bad och båtliv är en mer […]

Sju procent av covidrelaterade sjukskrivningar längre än 90 dagar

Pandemin innebar en kraftig ökning av antal sjukskrivna under våren 2020. Den absoluta majoriteten av covidrelaterade sjukskrivningarna var korta men sju procent av alla sjukfall med covidrelaterade diagnoser blev längre än tre månader. Samtidigt har färre medicinska rehabiliteringsinsatser genomförts till följd av pandemin. Detta visar en ny rapport från Försäkringskassan om pandemins effekter på sjukförsäkringen. […]

Persontågens punktlighet för 2020 blev 93,5 procent

År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 93,5 procent. Utfallet är 2,2 procentenheter bättre jämfört med det tidigare rekordåret 2019. Under hela 2020 har varje månad noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande mått infördes 2013. Och även om det […]

Region Skåne vill gå in som delägare i en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Inom kort presenterar Trafikverket och det danska Vejdirektoratet utredningen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Region Skåne vill gå in som delägare i en fast HH-förbindelse i ett gemensamt ägt bolag med danska staten, av modellen Öresundsbrokonsortiet. Region Skåne har tillsammans med sju av Skånes tillväxtorter kommit överens om Skånebilden, som fastslår att […]

Svenskarna shoppade mindre – men åt och drack mer hemma 2020

Coronarestriktionerna fick konsumtionen att falla kraftigt under både julhandeln och mellandagsrean, jämfört med 2019. Dagligvaruhandeln klarade sig däremot bättre. Samma mönster syns även för konsumtionen under helåret 2020, visar Swedbanks kortstatistik. -Den höga smittspridningen och de striktare restriktionerna slog mot julhandeln och mellandagsrean. Försäljningen i fysiska butiker gick ned betydligt från mitten av december, då […]

Stora mängder snö kan ge skador på hus

De senaste dagarna har delar av Sverige fått stora mängder snö, något som riskerar att ställa till det för villa- och fritidshusägare. Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage. En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas […]

27 personer omkom till sjöss 2020

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 omkomna 2019. Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart. Under 2020 omkom preliminärt 27 personer i fritidsbåtolyckor. Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är […]

Fler orosanmälningar till socialtjänsten – ökad kunskap en av förklaringarna

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Socialtjänstens arbete med att ta emot och bedöma orosanmälningar om barn måste fungera oavsett pandemi eller annan […]

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Dessa komplikationer uppmärksammas alltmer nationellt och internationellt och behoven av ny kunskap är stora. Regeringen föreslår därför att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Långtidscovid, kvarvarande […]

1 2 3 616