Barnfattigdomen resultat av borgarnas politiska prioriteringar

Barnfattigdomen har bitit sig fast i Sverige. Rädda Barnens nya rapport visar att 230 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. – Barnfattigdomen är ingen slump, inget tillfälligt missöde, utan resultatet av borgarnas medvetna politiska prioriteringar och den nyliberala riktningen i samhället, säger Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson. – När SD och Alliansen genom sitt taktiska […]

Entreprenöriellt lärande – ett begrepp som väcker debatt

När höstterminen startar om några veckor börjar de nya läroplanerna att gälla med det nya ämnet entreprenörskap. Men ämnet har redan väckt debatt och det finns en osäkerhet kring hur undervisningen i ämnet ska se ut. Den 19 augusti arrangerar Nätverket LiFE (Lärande I och För Entreprenörskap) och Idélab vid Mälardalens högskola en icke-konferens om […]

Höjda studiemedel och bättre kvalitet i utbildning för studenter

Den högre utbildningen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Allt fler ungdomar vill läsa på universitet eller högskola. En högskoleutbildning ökar möjligheterna att få ett jobb. Därför är det en viktig framtidsfråga för vårt samhälle och för många unga människor att investera mer pengar för deras utbildning. Det gör vi rödgröna i den […]