SL och Nobina först ut i landet med skyddsglas i bussar

Nobinas bussar i Norrtälje blir tillsammans med SL först i landet med att öppna framdörrarna tack vare nya smittsäkra skyddsglas vid förarmiljön. De första turerna med skyddsglas och påstigning via framdörren sker på söndag. Efter ett gediget utvecklingsarbete med både riskbedömning, provkörning och kontrollbesiktning av bussar försedda med skyddsglas, kan Norrtäljes bussar nu öppna framdörrarna […]

Äldre löper högre risk att skadas i nyare bilar

Hur väl bilar skyddar vid en krock skiljer sig markant inte bara mellan män och kvinnor, utan även mellan äldre och yngre. Medan krocksäkerheten generellt har förbättrats avsevärt sedan 80-talet för både män och kvinnor så har utvecklingen för äldre halkat efter. Det ser Folksam i en ny analys av utvecklingen av krocksäkra bilar. Sedan […]

Fler startar företag under coronapandemin – men finns kunskapen?

Trots lågkonjunktur ökar antalet nyregistrerade aktiebolag. Stigande arbetslöshet, inte minst bland unga och utrikes födda, kan göra att många ser företagandet som ett alternativ för att trygga sin försörjning. Även att kravet på aktiekapital halverades till 25 000 kronor vid årsskiftet kan ha bidragit till ökningen. Men det är viktigt att de som startar företag har […]

Hälften av svenskarna skulle behöva spara privat till pensionen

Igår presenterade Folksam en rapport om behovet av att införa en statlig stimulans för privat pensionssparande. Den presenteras i samband med ett webbinarium med bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard (M). Många 90-talister och de som nu kommer ut på arbetsmarknaden kommer att få under 60 procent av slutlönen […]

Pappadepression går hand i hand med otrygg relation till partnern

Att bli förälder innebär ofta stor lycka, men inte alltid. Föräldraskapet innebär också utmaningar, stress, och är för vissa människor en trigger för depression. En ny studie visar att manlig förlossningsdepression är vanligare hos män som är otrygga i sin parrelation. Depression drabbar så många som ca 10-12 procent av de nyblivna mammorna, och minst […]

Hjärtinfarkter kan förutspås med hjälp av mobiltelefoner

Med hjälp av data från hjärtinfarktregistret Swedeheart har forskare vid Lunds universitet studerat associationen mellan människors rörelsemönster och incidensen av hjärtinfarkt under Covid-19 pandemin. Resultaten visar att social distansering är associerat med minskat insjuknande i hjärtinfarkt och att rörelsetrender i ett samhälle kan påverka vanliga akuta sjukdomstillstånd. – När aktiviteten runt restauranger, caféer, biografer, nöjes- […]

Förlängd avrådan för Estland, Irland och Lettland

UD har idag beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland och Lettland till och med den 16 december. UD bedömer att det sedan den senaste översynen inte har skett förändringar i de aktuella länderna som motiverar att avrådan från icke nödvändiga resor hävs. Dagens beslut Rörande den avrådan från icke nödvändiga […]

Lägre koldioxidutsläpp med grön betong

MittSverige Vatten & Avfall använder grön betong i arbetet med en ny ventilkammare på Norra kajen. – Vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att använda grön betong, i vissa moment kan utsläppen minskas med upp till 50 procent, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall. När MittSverige Vatten & Avfall bygger en ny […]

Svensk forskning: Träning skyddar mot en andra hjärtinfarkt

Personer som haft hjärtinfarkt och rehabtränar minskar avsevärt risken att drabbas av ännu en hjärtinfarkt, visar en ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Nu behövs mer forskning om förebyggande åtgärder för hjärt-kärlsjukdom. Med bättre levnadsvanor skulle 1,6 miljoner svenskar som i dag lever med hjärt-kärlsjukdom kanske kunnat vara friska, enligt en beräkning av Hjärt-Lungfonden. […]