Persontågens punktlighet för 2020 blev 93,5 procent

År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 93,5 procent. Utfallet är 2,2 procentenheter bättre jämfört med det tidigare rekordåret 2019. Under hela 2020 har varje månad noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande mått infördes 2013. Och även om det […]

Nytt dricksvattendirektiv reglerar kontroll av fler ämnen

EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Bland nyheterna finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Det ställs också krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan. Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Det nya dricksvattendirektivet som beslutats av Europaparlamentet […]

Region Skåne vill gå in som delägare i en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Inom kort presenterar Trafikverket och det danska Vejdirektoratet utredningen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Region Skåne vill gå in som delägare i en fast HH-förbindelse i ett gemensamt ägt bolag med danska staten, av modellen Öresundsbrokonsortiet. Region Skåne har tillsammans med sju av Skånes tillväxtorter kommit överens om Skånebilden, som fastslår att […]

Fler än någonsin blev medlemmar i a-kassan 2020

Fler än någonsin tidigare anslöt sig till a-kassan när nästan 270 000 personer blev medlemmar under 2020.  Det är en effekt av den ökade oron på arbetsmarknaden och den snabbt stigande arbetslösheten i samband med coronapandemins utbrott. Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan. – Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under […]

Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och regler, anser Fölster. Istället behöver branschen reformeras. Taximarknaden i Sverige kännetecknas av brist på sund konkurrens på lika […]

En av tio svenskar vill byta jobb 2021

Trots den stora osäkerheten som rått på arbetsmarknaden det gångna året har hälften av alla svenskar planer på att göra en förändring i karriären 2021. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekrytering- och bemanningsföretaget Randstad. Dessutom vill drygt var tionde svensk byta arbetsplats nästa år. Har du planer på att ändra […]

Svenskarna shoppade mindre – men åt och drack mer hemma 2020

Coronarestriktionerna fick konsumtionen att falla kraftigt under både julhandeln och mellandagsrean, jämfört med 2019. Dagligvaruhandeln klarade sig däremot bättre. Samma mönster syns även för konsumtionen under helåret 2020, visar Swedbanks kortstatistik. -Den höga smittspridningen och de striktare restriktionerna slog mot julhandeln och mellandagsrean. Försäljningen i fysiska butiker gick ned betydligt från mitten av december, då […]

Stora mängder snö kan ge skador på hus

De senaste dagarna har delar av Sverige fått stora mängder snö, något som riskerar att ställa till det för villa- och fritidshusägare. Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage. En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas […]

27 personer omkom till sjöss 2020

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 omkomna 2019. Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart. Under 2020 omkom preliminärt 27 personer i fritidsbåtolyckor. Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är […]

Fler orosanmälningar till socialtjänsten – ökad kunskap en av förklaringarna

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Socialtjänstens arbete med att ta emot och bedöma orosanmälningar om barn måste fungera oavsett pandemi eller annan […]