Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

EU:s långtidsbudget 2021–27 och brexit är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 22 september. EU-ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet samt ta upp rättsstatens principer i Polen och Ungern. EU:s långtidsbudget 2021–27 I slutet av juli enades EU:s […]

Förstärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett hållbart finansiellt system tillåter inte penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen har därför under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. I takt med att regelverket har stärkts har även mer resurser tillförts så att Finansinspektionen, som har ansvar för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer […]

M Sverige granskar: Många felaktiga reservationer i bilannonser, vissa län sticker ut

Riksförbundet M Sverige har åter granskat förekomsten av felaktiga reservationer i bilannonser på internets största marknadsplatser för begagnade bilar. Mest tryggt att köpa bil ser det ut att vara på Gotland, medan bilhandlare i Göteborg är värst i landet med att försöka friskriva sig från ansvar. En “reservation för felskrivning” förekom i årets granskning i […]

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet genom att bland annat höja fordonskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp och höja bonusen för fordon utan utsläpp av koldioxid. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren […]

Fler behåller mer av arbetslöshetsersättningen

Fler får nu behålla mer av sin lön när de får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nästan två tredjedelar av de som fick ersättning från a-kassan i juli, fick behålla 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är en rejäl ökning jämfört med förhållandena som rådde innan de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen infördes den 13 april. Den […]

Regeringen ökar anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Bostadsbristen är stor, särskilt stort är behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig. Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt […]

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett relativt stort flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I budgetpropositionen för 2020 tillfördes 80 […]

Förra vinterhalvåret stals 370 båtar och 843 båtmotorer.

Tjuvarna tar inte ledigt för att båtsäsongen är slut och att båtarna börjar vinterförvaras utan då blir det blir det i vissa fall enklare att komma åt dem. De står på land och kan enkelt kan forslas bort så det gäller att tänka till när båten ska vinterförvaras. Det börjar bli dags att planera för […]

Ny rapport: Fortsatt minskat antal hjärtinfarkter

Insjuknandet i hjärtinfarkt har varit fortsatt lägre än förväntat under sommaren jämfört med tidigare år. Det rapporterar Swedeheart, det Nationella kvalitetsregistret för hjärtsjukvård och fortsätter tillsammans med Hjärt-Lungfonden att uppmana allmänheten att söka vård vid symptom på hjärtsjukdom. – Sedan början av juni i år fortsätter det inrapporterade insjuknandet i hjärtinfarkt att vara lägre än […]

UD häver avrådan från resor till Storbritannien

UD har idag beslutat att häva avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet träder i kraft omedelbart. I bedömningen till beslutet har lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in. Sverige ingår numera i en grupp av länder för vilka Storbritannien bedömer att riskerna avseende covid-19 är lägre. Sverige omfattas därmed inte längre […]