Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien

Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie med från forskare från Göteborgs universitet som nu publicerats i Science. I samband med den globala klimatförändringen sker förändringar som påverkar både klimat- och ekosystem. I värsta […]

Resolution 1325 fyller 20 år och Sverige ökar sitt stöd för FN:s fredsbyggande och kvinnors deltagande

Den 31 oktober fyller FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet 20 år. I samband med det och inom ramen för den globala coronaresponsen, bidrar Sverige med ytterligare 75 miljoner kronor för insatser för hållbar fred där kvinnors meningsfulla deltagande utgör en central del. – Covid-19 är inte enbart en akut hälsokris med oöverskådliga socioekonomiska […]

Regeringen satsar på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika

Covid-19 pandemin har fått stora negativa konsekvenser på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) världen över, samtidigt som många givare minskat sitt bistånd. Därför tillför Sverige 140 miljoner kronor för att motverka covid-19 pandemins effekter på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika. Covid-19-pandemin har redan skördat över en miljon liv världen över, […]

Östersjöns fiskekvoter för 2021 beslutade

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar den 19-20 oktober Sverige i möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg. Under måndagen beslutade ministerrådet om Östersjöns fiskekvoter för 2021. – Vi ska ha livskraftiga fiskbestånd i hela Östersjön. Samtidigt som vi tar ett långsiktigt ansvar för hållbarheten och havsmiljön måste vi också se till att de beslut som […]

Regeringens propositioner för fortsatt svenskt deltagande i de militära insatserna i Irak (OIR), Afghanistan (RSM) och Mali (Minusma)

Regeringen har överlämnat propositionerna för fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, den Nato-ledda militära utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan och FN:s stabiliserande insats i Mali (Minusma) till riksdagen. Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak som en del av den globala koalitionen […]

Fler strokepatienter kan räddas med datortomograf i helikopter

Vid stroke är snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen. Norsk Luftambulanse har genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig. Nu har de engagerat Semcon i ett projekt där man i ett första steg ska bevisa att det […]

World Food program tilldelas Nobels fredspris 2020

Nobels fredspris 2020 tilldelas World Food Program (FN:s livsmedelsprogram) för “its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.” – Vi gratulerar World Food Program till Nobels […]

Klimatlagen klubbad ”Ett historiskt ögonblick för EU och för världen”

Under torsdagsmorgonen stod det slutgiltigt klart att Europaparlamentet antagit en historiskt stark position för klimatet i behandlingen av EU:s klimatlag. Röstsiffrona blev 392 för 161 mot och 142 som avstod. Svenska Jytte Guteland (S) är parlamentets huvudförhandlare. – Jag är så glad. Det är ett historiskt ögonblick och ett mycket lovande besked för Europa och för världen. Med förslaget […]

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober. I bedömningen till beslutet har lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in. Svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige omfattas inte längre av slovenska krav på tio dagars karantän […]

Svenska lärosäten satsar på samarbete med Japan

Nya energitekniker, hälsosamt åldrande, hållbart vattenbruk och bioinspirerade material. Det är några av de områden som svenska och japanska lärosäten skapat forskningssamarbeten kring i projektet MIRAI. Nu går projektet in i den nya fasen MIRAI 2.0, något som uppmärksammas med en digital kick-off den 7−8 oktober, öppen för alla som vill delta. Det nya, treåriga […]

1 2 3 144