Förstärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett hållbart finansiellt system tillåter inte penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen har därför under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. I takt med att regelverket har stärkts har även mer resurser tillförts så att Finansinspektionen, som har ansvar för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer […]

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet genom att bland annat höja fordonskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp och höja bonusen för fordon utan utsläpp av koldioxid. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren […]

Fler behåller mer av arbetslöshetsersättningen

Fler får nu behålla mer av sin lön när de får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nästan två tredjedelar av de som fick ersättning från a-kassan i juli, fick behålla 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är en rejäl ökning jämfört med förhållandena som rådde innan de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen infördes den 13 april. Den […]

Regeringen ökar anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Bostadsbristen är stor, särskilt stort är behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig. Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt […]

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett relativt stort flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I budgetpropositionen för 2020 tillfördes 80 […]

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är […]

Fler går till jobb eller studier

Arbetslösheten ökar men samtidigt finns ljusglimtar på arbetsmarknaden. Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier. I slutet av augusti var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år. […]

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19. Regeringen avser att besluta om en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. […]

Uträkning: Så påverkas inkomsten för 15 yrken vid arbetslöshet

Plötsligt inträffade en oförutsedd händelse som fick många av oss att inse vikten av att ha ett privatekonomiskt skyddsnät, en pandemi.  -För den som blir eller har blivit arbetslös kan det visa sig att det sociala skyddsnätet har ganska stora maskor och det kan vara läge att säkra upp med andra alternativ, för de finns, […]

Privatleasing lockar trots hög kostnad

Det är sedan flera år tillbaka vanligt att konsumenter privatleasar, alltså hyr, sin bil under tre års tid istället för att köpa den. Fördelarna är ett smidigt upplägg, ingen kontantinsats och en månadskostnad som är lätt att förutse så länge ränteläget är oförändrat. Samtidigt finns en rad inlåsningseffekter och dolda kostnader. – Särskilt svårt är […]

1 2 3 317