Stora arbetsmiljöbrister inom e-handel

8 av 10 arbetsgivare hade brister i sitt arbetsmiljöarbete. Det visar vår inspektion av utlämningsställen och paketterminaler inom e-handelskedjan. Arbetsbelastningen för e-handelns medarbetare är mycket hög och arbetsgivarna måste ta den på stort allvar. – Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas, ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av jobbet. Det här är allvarligt och nu […]

Så mycket får regioner och kommuner i statsbidrag för merkostnader

Nu är det klart hur de 10 miljarderna i statsbidrag för merkostnader ska fördelas mellan de regioner och kommuner som ansökte i första ansökningsomgången. Regionerna får totalt 6,8 miljarder kronor medan kommunerna får dela på 3,2 miljarder kronor. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader som […]

Så rika har vi blivit på att äga vår bostad

Evidens har på uppdrag av Länsförsäkringar räknat ut hur mycket tre generationer i 290 kommuner tjänat på att äga sin bostad. I en av kommunerna är exempelvis 40-talisternas genomsnittliga egna kapital i bostaden idag drygt nio miljoner kronor. Den här generationen har verkligen ”tjänat pengar på att bo” men frågan är om dagens unga kommer […]

Swedbank: Omsättningen för hotell och restauranger har halverats

Konsumtionen i Sverige var under förra veckan 10 procent lägre än i fjol, till följd av ökad smittspridning och hårdare restriktioner. För hotell och restauranger är omsättningstappet nu nästan lika stort som i våras. Det visar Swedbanks statistik över korttransaktioner fram till 21 november. -Konsumtionen sjönk ytterligare i förra veckan och ligger nu en tiondel […]

Förstärkt skydd mot stölder i butik

Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Det finns därför ett behov av att förstärka skyddet där. Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att förstärka skyddet mot tillgreppsbrott och vissa andra brott. – Många butiksägare har problem med […]

Swedbank Boindex – god köpkraft men ökad risk för bostadsrättsföreningar med hög andel hyresintäkter

De flesta hushåll har fortsatt goda möjligheter att köpa en ny bostad, men för dem som inte redan äger en bostad är det svårare. Det visar Swedbank Boindex för tredje kvartalet. En fördjupningsdel av rapporten visar att uteblivna hyresintäkter för bostadsrättsföreningar riskerar att slå hårt mot  föreningars ekonomi. Swedbank Boindex mäter hushållens köpkraft i samband […]

Slutrapport inlämnad till den estniska Finansinspektionen

Swedbank AS har lämnat sin slutrapport om de åtgärder som vidtagits för att följa den estniska Finansinspektionens föreläggande från den 18 mars 2020. Rapporten adresserar historiska tillkortakommanden som beskrevs i föreläggandet och avspeglar Swedbankkoncernens fulla åtagande att införa system, kontroller och lösningar för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering (AML/CTF). − Vi ser att vi har […]

Com Hem och TV4 överens om flerårigt avtal

Com Hem och TV4 Media har idag slutit ett flerårigt avtal för TV4-kanalerna och C More. Com Hem och Boxers kunder kan fortsätta se TV4, Sjuan, TV12 och C More som vanligt och fler kanaler blir dessutom tillgängliga framöver. Efter ytterligare förhandlingar har Com Hem och TV4 Media nu kommit överens om ett nytt avtal […]

Djupare fall i Sveriges BNP 2020

Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna. Det är huvudbudskapet i en ny konjunkturprognos från Teknikföretagen. – Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall. Utfallen för det […]

Konsumtionen fortsätter att falla i utsatta branscher

De nya restriktionerna i Sverige till följd av ökad smittspridning gör att svenskarnas konsumtion inom flera tjänstesektorer återigen minskar, exempelvis inom kultur och restauranger. Swedbanks statistik över korttransaktioner fram till 14 november visar att konsumtionen under förra veckan låg 8 procent under fjolårets. Exklusive livsmedel var konsumtionen 18 procent lägre än under motsvarande vecka i […]

1 2 3 321