Kaffeavfall får nytt liv som 3D-printade möbler

Det dricks enorma mängder kaffe i Sverige varje dag, och nu kan kaffeproduktionen få fler och nya användningsområden. Ett samarbete mellan Löfbergs och Sculptur har resulterat i världens första 3D-printade kaffebar gjord på återvunnet avfall. Kaffebaren används på en ICA-butik i Sälen, där den väcker stort intresse. – Det här är ett led i vår cirkulära […]

Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

Swedbank startade i juni förra året tillsammans med de fyra andra största bankerna i Sverige ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå […]

Premiär för Coops första obemannade butik, Coop Mini

Idag kl 10:00 öppnar Coops första obemannade butik i Gävle. Den lilla pilotbutiken på 30 kvadratmeter är perfekt för den som vill kompletteringshandla och ha tillgång till dagligvaror under dygnets alla timmar. Man tar sig in i butiken, skannar varor och betalar med Coops nya betallösning Scan & Pay. Coop Mitt är först ut med […]

Fler än någonsin blev medlemmar i a-kassan 2020

Fler än någonsin tidigare anslöt sig till a-kassan när nästan 270 000 personer blev medlemmar under 2020.  Det är en effekt av den ökade oron på arbetsmarknaden och den snabbt stigande arbetslösheten i samband med coronapandemins utbrott. Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan. – Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under […]

Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och regler, anser Fölster. Istället behöver branschen reformeras. Taximarknaden i Sverige kännetecknas av brist på sund konkurrens på lika […]

En av tio svenskar vill byta jobb 2021

Trots den stora osäkerheten som rått på arbetsmarknaden det gångna året har hälften av alla svenskar planer på att göra en förändring i karriären 2021. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekrytering- och bemanningsföretaget Randstad. Dessutom vill drygt var tionde svensk byta arbetsplats nästa år. Har du planer på att ändra […]

Hållbarhetsarbete allt vanligare i småföretag

Nästan sju av tio företag arbetar mer med att minska resursförbrukningen idag jämfört med för två år sedan. Drygt hälften av företagen uppger att de arbetar mer aktivt för en hållbar produktion av varor och tjänster. Det visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland de företag som ingår i Småföretagsbarometern 2020. I undersökningen […]

Aktier 2020: Spararna fiskade coronaförlorare

Spararna storköpte pandemiförlorarna SAS och Norwegian under 2020 , medan 2019 års favoriter banker fick lämna aktieportföljerna. –   Coronaåret 2020 var året då börsen hamnade på var mans läppar. Aktiviteten var enorm – och störst köpfest var det bland bottenfiskarna, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.   År 2020 lär gå till historien som ett […]

Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagandet av nyanlända och schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar. Justeringarna görs i förhållande till prisbasbeloppet och innebär att schablonbeloppet för mottagandet av nyanlända som inte har fyllt 65 år höjs med 3 500 kronor, från 146 100 kronor till 149 600 kronor. Schablonbeloppet för […]

Beslut om fiskekvoter på EU-möte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutade om fiskekvoter och diskuterade nya märkningar för djurskydd och näringsinnehåll när de träffades i Bryssel 15–16 december. Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerade Sverige på mötet. Fiskekvoter Efter långa förhandlingar beslutade ministrarna om kvoter för fisket i Atlanten och Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet, samt vissa djuphavsbestånd. – Rådsmötet har präglats av […]

1 2 3 323