Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allt fler kämpar med privatekonomin

En växande andel av befolkningen kämpar med privatekonomin, visar ny statistik från SCB. De senaste två åren har det bland annat blivit vanligare att inte ha råd med bil, en veckas semester eller tillräckligt med värme i bostaden.

Under 2021 hade 58 procent av befolkningen 16 år och äldre det lätt eller mycket lätt att få hushållsekonomin att gå ihop. Två år senare hade andelen sjunkit till 46 procent.

– Om vi har hänsyn till felmarginalerna innebär det att mellan 700 000 och en miljon personer inte längre har det lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop, säger Katya Vasileva-Gull, utredare på SCB.

Samtidigt har en något större andel fått det svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Den andelen har ökat från 7 procent 2021 till knappt 9 procent av befolkningen 2023.

Frågor om ekonomi

Statistiken kommer från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). I den ställs bland annat flera frågor om befolkningens privatekonomi.

Under 2023 svarade en säkerställt större andel än 2021 att de inte har råd med vissa typer av utgifter.

– Den tydligaste utvecklingen ser vi för uppvärmning av bostaden. Förra året sade närmare 6 procent av befolkningen att de inte har råd att ha det tillräckligt varmt i bostaden. Två år tidigare var motsvarande andel knappt 2 procent, säger Katya Vasileva-Gull.

Hon fortsätter:

– Vi ser även att en växande andel inte har råd med bil eller att åka på en veckas semester per år.

Ensamstående kvinnor har det tuffast

De ekonomiskt tuffare tiderna ser ut att ha drabbat kvinnor hårdare än män. Det var en lägre andel kvinnor (56 procent) än män (60 procent) som hade lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop 2021 – och den har krympt mer för kvinnor till 2023. I fjol var andelarna knappt 44 procent av kvinnorna och 49 procent av männen.

– Sett till hushållstyper är ensamstående kvinnor med barn i åldrarna 0 till 24 år den grupp som har det kämpigast. Under 2023 hade nästan var tredje svårt att få ekonomin att gå ihop. Därtill saknade 57 procent kontantmarginal, jämfört med 24 procent bland ensamstående män med barn i dessa åldrar, säger Katya Vasileva-Gull.

Befolkningens ekonomi utifrån olika typer av utgifter 2021 och 2023

Fråga Andel 2021 (%) Felmarginal (+/- %) Andel 2023 (%) Felmarginal (+/- %)
Har svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop 7,0 0,6 8,6 0,7
Har lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop 57,9 1,1 46,3 1,1
Har inte råd…
…att ha det tillräckligt varmt i bostaden 1,8 0,3 5,8 0,6
…att varje vecka spendera en mindre summa på sig själv 5,1 0,5 8,8 0,7
…att åka på en veckas semester per år 8,0 0,6 10,9 0,7
…med bil 3,3 0,4 6,1 0,6
…att ersätta utslitna möbler 5,0 0,5 7,6 0,6
…att träffa vänner/släkt för att fika eller äta middag minst en gång i månaden 0,9 0,2 2,8 0,4
…att laga en måltid med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag 1,7 0,3 3,1 0,4
…med nya kläder 2,5 0,4 3,8 0,5

Fakta: Om statistiken

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) beskriver levnadsförhållanden för Sveriges befolkning 16 år och äldre inom ett antal områden: hälsa, ekonomi, boende, sysselsättning, välbefinnande och tillit, fritid, sociala relationer, medborgerliga aktiviteter, trygghet och arbetsmiljö.

Källa: SCB

Foto: barbostick