Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barnsarkofag åter på universitetsmuseet Gustavianum

Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum och Museum of Fine Arts, Boston har träffat en överenskommelse om ett återlämnande av en fornegyptisk barnsarkofag i keramik, daterad till den 19:de dynastin (1295–1186 f.Kr.). Sarkofagen har tillhört en pojke vid namn Pa-nefer-neb.

– Det är mycket glädjande att den nu har kunnat återbördas till oss. Barnsarkofagen är ett viktigt föremål i våra samlingar och kompletterar våra egyptiska samlingar på ett utmärkt sätt. Nu kommer den att finnas tillgänglig för forskningen, men den behöver en del översyn och det kommer att dröja innan den kan visas för allmänheten, säger Mikael Ahlund, museichef vid Gustavianum som är Uppsala universitetsmuseum.

Sarkofagen grävdes fram vid en utgrävning i Gurob, Egypten 1920, som leddes av den brittiske egyptologen Flinders Petrie. Enligt ett dåtida system som fördelade äganderätten till arkeologiska fynd skickades den till Uppsala universitet. Den finns senast dokumenterad i museets katalog från 1950-talet, men har varit förvunnen från museet sedan åtminstone 1970.

1985 köpte Museum of Fine Arts, i Boston, USA, sarkofagen från en agent som påstod sig representera den svenske konstnären Eric Ståhl (1918–1999). Dokumentationen som presenterades vid köpet har senare visat sig vara förfalskade. Till exempel finns ett brev som påstås vara skrivet av Eric Ståhl och som beskriver hur han 1937 själv grävde fram sarkofagen i Amada, Egypten. Under flera år publicerade MFA föremålet online och i tryckta kataloger med denna ursprungsberättelse, proveniens. Men ett fotografi av fyndet in situ under utgrävningen blev tillgängligt genom en publicering i tidskriften Unseen Images: Archive Photographs in the Petrie Museum (2008), där noterades också att sarkofagen skickades till Uppsala som en del av fyndfördelningen,

Antikvarisk personal vid Museum of Fine Arts i Boston, USA, upptäckte att det fanns saker som inte överensstämde mellan den proveniens som de själva hade kring sarkofagen och de bevis som fotografiet från utgrävningen kom med. Upptäckten gjorde att museet gjorde en fördjupad undersökning av sarkofagens förvärvs- och ägarhistoria. Som en del av denna utredning kontaktade museet kollegor vid Gustavianum. De två institutionerna utbytte, i god samverkan, information om sarkofagen och kom fram till samma slutsats, nämligen att den har tagits ur Uppsala universitets samling utan tillstånd och borde återlämnas.

– Vi är väldigt glada över det goda samarbetet med Museum of Fine Arts och med kollegerna där, som gjort det möjligt att genomföra återlämnandet på ett snabbt och smidigt sätt., säger Ludmila Werkström, antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar.

Detta återlämnande har nu skett och sarkofagen finns nu åter i Gustavianums samling.

Källa: Uppsala universitet

Bild: Museum Gustavianum har fått tillbaka en 110 cm lång fornegyptisk barnsarkofag. Foto: Marcus Holmqvist.