Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny rapport: Vattenläckor stoppar lokalsamhället

Vattenläckor ställer till omfattande skador som får stora följder för både hela samhällen och viktiga verksamheter. Det visar en ny rapport från VA-Fakta som nu efterlyser en tydligare ansvarsfördelning och större beslutsförmåga för vattenfrågor. Ansvaret är i dag splittrat på över 20 myndigheter utöver länsstyrelserna och kommunerna.

De kommunala VA-organisationerna ansvarade för minst 556 av de vattenläckor som media rapporterade om under 2023. I en ny rapport går VA-Fakta igenom dem och beskriver de konsekvenser som bristande underhåll av VA-näten leder till. Det handlar bland annat om:

  • Skolverksamheter som drabbats av kommunala vattenläckor vid minst 25 tillfällen. Vid 16 av dessa tillfällen behövde skolverksamheten stängas på grund av läckan.
  • Vägar och trafikpåverkan i minst 96 av de rapporterade vattenläckorna.
  • Flera sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden som blev utan dricksvatten på grund av läckor i kommunala VA-system.
  • Vattenläckor som vid flera tillfällen gett hela samhällen vattenbrist, vilket har lett till stora konsekvenser som varit svåra att hantera för lokalsamhället utan hjälp utifrån.

– Kommunerna tar inte med hela samhällskostnaden när VA-underhållet planeras och därför riskerar värdet av fungerande dricksvatten- och avloppshantering att underskattas, säger Jonny Hellman, vd VVS-Fabrikanterna.

– Att ha en planerad utbytesplan för sitt vatten- och avloppssystem i tid kostar betydligt mindre pengar än vad akuta lagningar gör, säger Joacim Nordh, vd Svenska Rörgrossistföreningen. Utöver reparationskostnaderna behöver man räkna med frånvaro från jobb, skola, läkarbesök, avstannad produktion inom bygg och industri med mera. Detta får långtgående negativa konsekvenser för hela samhället.

När en skola i ett litet samhälle med omkring hundra elever i klasserna F–6 blev utan vatten på grund av en läcka utanför fastigheten drabbades hela byn. En femtedel av byns invånare gick på skolan och när de skickades hem på grund av vattenläckan behövde föräldrarna stanna hemma från sina jobb. På grund av en enda vattenläcka fick därför ungefär en tredjedel av byns invånare med kort varsel avbryta sina planer för dagen.

– I takt med att tillgången till dricksvatten och fungerande avlopp blir mer osäker på grund av vattenläckor minskar människors tillit till VA-systemen, och hushåll och verksamheter behöver då lägga mer energi på alternativa lösningar, säger Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna.

VA-Fakta efterfrågar en tydligare ansvarsfördelning och större beslutsförmåga för vattenfrågor. Ansvaret är i dag splittrat på över 20 myndigheter samt länsstyrelserna och kommunerna. Det behövs ett tydligare helhetsansvar och beslutsförmåga, med kontroll på livslängden på VA-näten samt vilka investeringsbehov som finns.

VA-Fakta vill också att VA-näten rustas upp nu, och att de kommunala VA-organisationerna får rätt ekonomiska förutsättningar för det. Brist på investeringar skapar en underhållsskuld som leder till opålitliga VA-system med läckor, förorenat vatten och sinande kranar som följd. Behoven och kostnaderna skiljer sig åt i olika delar av Sverige, och VA-aktörerna behöver få bättre förutsättningar för att kunna hantera och förebygga framtidens VA-utmaningar.

Källa: VA-Fakta

Bild: Översvämmning från vattenläckage i Vanadislundens vattentorn i Stockholm 1954. Foto: Pressens bild