Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allt fler söker hjälp för att få ihop vardagen

Allt fler kommer till Frälsningsarmén för att få hjälp att få vardagen att gå ihop. Många ensamstående mammor har inte ens råd med kläder, blöjor och mat till sina barn. Även äldre saknar nu det nödvändigaste, som mat och mediciner.

Under 2023 mötte Frälsningsarmén ett ökande antal hjälpsökande på sina kårer och sociala center. Under året steg antalet hjälptillfällen då Frälsningsarmén delade ut presentkort, mat, matkassar, kläder, rekvisitioner etcetera med nästan 4.000 till 60.259, och antalet serverade måltider (gratis eller till en liten kostnad) med drygt 10.000 till 146.658 stycken.

Situationen har inte förbättrats under det första kvartalet 2024, och i april genomför Frälsningsarmén en insamlingskampanj på temat ”Hjälp en person i utsatthet”, för att finansiera kårernas fortsatta hjälpinsatser.

– Den ekonomiska situationen är fortsatt tuff för dem vi möter, och vi ser ingen direkt ljusning i närtid. Många hyresvärdar aviserar till exempel höga hyreshöjningar, som tas ut retroaktivt från i januari. Matkostnaderna är fortsatt höga och för barnfamiljerna tillkommer kostnader för barnens fritidsaktiviteter och i samband med skolan. Det är många hål som ska täckas, säger Per-Uno Åslund, Kårernas Sociala Arbete, Frälsningsarmén.

I december genomförde Frälsningsarmén en enkät tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos. Svaren bekräftade att många svenskar har svårt att få ihop ekonomin och ser mörkt på framtiden. 11 procent av ensamstående med hemmavarande barn uppgav att de inte klarar sina utgifter, och 30 procent att de klarar av dem precis – men inget mer.

Enbart en femtedel av de tillfrågade upplever ingen oro alls för sin ekonomiska situation, 16 procent att de är ganska eller mycket oroliga för sin situation och ytterligare 26 procent att de är något oroliga. Av de ensamstående föräldrarna är totalt 69 procent är något, ganska eller mycket oroliga för sin ekonomi.

De flesta, tre fjärdedelar, tror att det kommer att dröja mer än ett år innan den ekonomiska situationen i Sverige vänder och bli bättre. Även här sticker gruppen ensamstående med barn ut, där 81 procent tror att vändningen kommer att dröja mer än ett år (24 procent 1-1,5 år, 19 procent två år och hela 29 procent mer än tre år).

Undersökningen genomfördes av Ipsos online via slumpmässigt rekryterad webbpanel med allmänheten 15 år och äldre. Datainsamling gjordes med mjuka kvoter på ålder, kön och region. Data har sedan viktats för att ytterligare säkerställa representativitet sett till ålder, kön och region. Totalt genomfördes 1007 webb-intervjuer. Fältarbetet pågick under perioden 5 december – 11 december 2023.

Källa: Frälsningsarmén

Foto: Thriley