Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Norsk torsk återfår MSC-certifiering

Det står nu klart att norsk torsk, skrei och kolja MSC-certifieras igen, enligt MSC:s globalt erkända standard för hållbart fiske. Fisket certifierades av en oberoende tredjepartsrevisor som bedömde fisket mot MSC:s rigorösa kriterier relaterade till beståndens hälsa, skydd av miljön och säkerställande av effektiv förvaltning på plats.

Efter ett uppehåll sedan 2021 har det norska fisket av torsk som fångas inom 12 nautiska mil från land genomgått en process för att återfå MSC-märkningen.

MSC-märkningen är den mest erkända hållbarhetsmärkningen i Sverige. Atlanttorsken är ett av de viktigaste bestånden på den svenska marknaden. MSC-certifieringen för atlantisk torsk är därför avgörande för en hållbar svensk skaldjurskategori, säger Krishan Kent styrelseordförande Fiskbranschens Riksförbund

  • Våra kommersiella partners som köper från detta fiske har varit mycket angelägna om att återigen se detta fiske certifierat. Vi är tacksamma för den insatsen och vi gratulerar Fiskarlaget och den norska industrin för arbetet. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med alla inblandade aktörer, säger Kim Rydeheim kommunikationschef MSC Skandinavien
  • Vi är glada över att se kustfisket efter torsk och kolja äntligen komma tillbaka som MSC-certifierat. För att behålla dessa certifikat återstår mer arbete under de kommande åren för att ytterligare förbättra förvaltningen av kusttorsk, förhoppningsvis i takt med förbättringar av själva MSC-standarden, säger Tor Björklund Larsen, senior adviser Fiskarlaget

Den norska torsken är en uppskattad och viktig produkt för den svenska marknaden och som uppskattas av konsumenterna. I Sverige konsumerar vi cirka 15 000 ton norsk torsk.

  • Vi är glada att få tillbaka MSC-märkningen för torsk, det är ett tecken på att vi gör rätt saker. Vi har alltid känt oss säkra på att det norska torskfisket bedrivs på ett hållbart sätt och vi lägger mycket tid och energi på att informera svenska konsumenter om det, säger Charlotte Rapp, representant för Norges sjömatråd i Sverige.

Detaljer om aktuella fiskebedömningar och certifieringar enligt MSC Fishery Standard, inklusive alla invändningar som accepteras, finns att läsa på: MSC Track a Fishery website. 

Källa: Marine Stewardship Council (MSC)

Foto: Marine Stewardship Council (MSC)