Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Cykeln är högsta prioritet i EU – Sverige borde följa efter

Den europeiska cykeldeklarationen, det mest ambitiösa politiska initiativet på EU-nivå om cykling hittills, är nu undertecknat och giltigt. På plats var Andreas Carlson (KD), Sveriges infrastrukturminister, för att signera deklarationen. Nu efterlyser Tony Grimaldi, VD för Cycleurope Sverige och ordförande för branschorganisationen Cycling Industries Europe, ett långsiktigt samarbete mellan EU:s regeringar och cykelindustrin för att förverkliga målen i deklarationen.

Den 3 april samlades EU-ländernas transportministrar i Bryssel för att gemensamt underteckna den europeiska cykeldeklarationen under ledning av det belgiska EU-ordförandeskapet. Deklarationen är en historisk milstolpe för att främja cykling och utveckla en europeisk cykelindustri i världsklass, samtidigt som den stöttar EU:s gröna omställning och mobilitetsmål.

Branschorganisationen Cycling Industries Europe (CIE) har varit en viktig del i deklarationens framkomst. Som ordförande för CIE och VD för Cycleurope Sverige höll Tony Grimaldi ett keynote-tal där han lyfte fördelarna med att omfamna cykling, inte bara för mobilitet utan också för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och främjandet av inhemsk industri.

Nu är det dags att ta cyklingen i Europa till en ny nivå! Det stundande EU-valet i juni borde vara ett ypperligt tillfälle att inkludera cykling i all politik och åtgärder även i Sverige. De 36 åtaganden som anges i deklarationen kommer att bidra till att uppnå EU:s mål för mobilitet, klimat och folkhälsa, men också gynna de ekonomiska och sociala målen, säger Tony Grimaldi, VD för Cycleurope Sverige och ordförande för branschorganisationen Cycling Industries Europe.

Jag fick goda indikationer på att Sverige vill satsa på cykling och jag ser fram emot att fortsätta diskussionen på hemmaplan. Cykling är lösningen på några av de mest angelägna utmaningarna som Sverige står inför idag, menar Tony Grimaldi.

Källa: Cycleurope Sverige AB

Foto: Granada