Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Inrikes”

Allt bättre pisksnärtskydd

För första gången får mer än hälften av alla nya bilmodeller godkänt av Folksam för sitt skydd mot pisksnärtsskador. Bra pisksnärtsskydd och antisladdsystem brukar beskrivas…

Stort behov av ingenjörer

Fler måste läsa naturvetenskap och teknik för att Sverige ska kunna vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt land i framtiden. Det menar Teknikdelegationen i det slutbetänkande som…

Stora regionala skillnader i dödsorsaker 2008

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i dessa sjukdomar skiljer sig starkt mellan länen. Det gäller även självmord och alkoholrelaterad dödlighet.…

Den solidariska lönepolitiken håller

– Sverige är ett land med ansvarsfulla fackföreningar. Tillsammans med arbetsgivarnas organisationer har vi i decennier insett värdet av att reglera löner och arbetsvillkor genom…

Allt fler cyklar stjäls

  De senaste veckorna har det skett en kraftig ökning av antalet cykelstölder i Malmö. Polisen i Malmö konstaterar en markant ökning av antalet cykelstölder.…

Bra effekt av bälteskontroller

Undersökningar av bilbältesanvändningen i kombination med efterföljande poliskontroller på utvalda orter medför ett förbättrat trafikbeteende. Den största förbättringen märks i Åstorp där användningen ökat med…