Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Högt handelsnetto i juni

Varuexporten uppgick under juni till 106,7 miljarder kronor och varuimporten till 95,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,4 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,4 miljarder kronor under juni 2010 enligt preliminära beräkningar. För juni 2009 var överskottet 16,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 106,7 miljarder kronor och varuimportens till 95,3 miljarder. Varuexportens värde ökade med 17 procent och varuimportens ökade med 28 procent jämfört med juni 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 2,9 miljarder.

Antalet vardagar i juni var lika många som i juni 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,7 miljarder kronor för juni 2010 och 4,7 miljarder för maj 2010. För april var motsvarande värde 4,8 miljarder kronor.
Handelsnettot för första halvåret 2010 gav ett överskott på 35,7 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 10 procent. Varuimporten har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 553,0 miljarder kronor, och värdet av varuimporten till 517,3 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2010 gav därmed ett överskott på 35,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 56,2 miljarder.

Källa: Scb