Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så förbereder du dig för en viltolycka

Har du laddat ner appen 112 och lagt en viltolycksremsa i bilen? Vi är nu på väg in i de månader då risken för viltolyckor är som störst. Den tid på året då vi bilförare är på väg till och från arbetet samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest.

Om en viltolycka sker:

  1. Ta först hand om eventuellt skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Undvik att vistas på vägen.
  2. Märk noga ut platsen, så exakt som möjligt där kollisionen med viltet inträffade. Använd gärna en viltmarkeringsremsa eller något annat som syns tydligt.
  3. Kontakta SOS Alarm via 112. Det finns även en gratisapp som heter ”112” som med fördel kan användas. Via samtalet i appen får SOS Alarm automatiskt dina koordinater samt en kartbild var du befinner dig.

– Att ge våra eftersöksjägare en så noggrann och utmärkt position som möjligt är en av de viktigaste förutsättningarna för att snabbt kunna hitta det skadade djuret och, om det krävs, förkorta dess lidande, säger Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundets representant i Nationella viltolycksrådet.

– Våra eftersöksjägare arbetar i en farlig miljö på och i anslutning till vägen. Tänk på att sänka hastigheten rejält och kör sakta förbi olycksplatsen. Jägare med hund söker spår invid och på vägen och dessutom kan plötsligt ett skadat djur dyka upp, säger Jesper Einarsson.

Du måste enligt jaktförordningens § 40 som förare av ett motorfordon snarast märka ut platsen och underrätta SOS Alarm 112 vid sammanstötning med djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

Källa: Svenska Jägareförbundet
Foto: Hans Berggren