Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Egenanställning fortsätter växa – här är yrkesgrupperna med störst ökning

Antalet egenställda konstnärer, musiker och skådespelare ökade med 54 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Även antalet bild-, ljus- och ljudtekniker ökade med 39 procent. Det visar senaste Egenanställningsbarometern från Frilans Finans.

Övriga grupper egenanställda arbetstagare i och kring områdena kultur och marknadsföring som ökade under perioden var bland annat författare, journalister och tolkar (14 procent), fotografer, dekoratörer och underhållningsartister (9 procent) samt marknadsförare och informatörer
(15 procent).

  • Det är glädjande att utvecklingen fortsätter på inslagen bana och att allt fler blir egenanställda i Sverige. Vi ser att den trenden bland annat drivs på av ett skifte i synen på arbetets roll i relation till välbefinnande, livstillfredsställelse och självförverkligade. I takt med att frihet och självbestämmande ges högre prioritet ifrågasätter allt fler gamla sanningar om att åttatimmarsdagar på en bestämd plats hos en fast arbetsgivare är det enda rätta, säger Stephen Schad, vd Frilans Finans.
  • Den positiva trenden har varit ihållande alltsedan pandemin och vittnar om den uppdragsbaserade arbetskraftens etablering på arbetsmarknaden. Sedan är det fortfarande svårt att sia om hur arbetsmarknaden kommer påverkas av det som sker i vår omvärld. Men historiskt sett har tider som präglas av osäkerhet kunnat bidra till en ökad efterfrågan på flexibla lösningar, där det blir möjligt att ta höjd för snabba ryck och förändrade förutsättningar, säger Stephen Schad, vd Frilans Finans.

Totalt var det 12 275 egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans samt arbetstagare i organisationer som anlitar Frilans Finans systerbolag Invoicery Business under tredje kvartalet 2022. Det motsvarar en ökning med 5 procent i jämförelse med samma period 2021.

Källa: Frilans Finans