Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med juni 2023

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2023 förslag på socialförsäkringsområdet som ska förbättra välfärden i Sverige. I och med att riksdagen antagit budgeten förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidrag för barnfamiljer till och med juni 2023. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med den 30 juni 2023. Detta för att skydda barnfamiljer med svag ekonomi mot den senaste tidens kraftiga prisuppgångar.

– De kraftiga prisuppgångarna slår hårt mot barnfamiljer med svag ekonomi. För att mildra effekterna av dessa föreslår regeringen att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till 30 juni 2023, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den ekonomiska situation som har uppstått har bidragit till att många hushåll har fått kraftigt höjda utgifter. Särskilt har priserna för livsmedel och el ökat. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi och för att ge ekonomiskt utsatta barnfamiljer extra resurser.

Bidraget betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget utan att en särskild ansökan krävs. Tilläggsbidraget kommer som mest att kunna lämnas med 1 325 kronor per månad.

Regeringen har avsatt 520 miljoner kronor för detta under 2023.

Källa: Socialdepartementet

Genrebild. Foto: News Oresund