Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stark arbetsmarknad för tjänstemän i privat sektor under 2022

2022 var ett år med hög sysselsättning för privatanställda tjänstemän i Sverige och antalet uppsagda den lägsta på 17 år. Det visar färsk statistik från TRR – omställningsorganisationen för tjänstemän i privat sektor. Under året sökte totalt 7105 personer stöd hos TRR, en minskning med 39% jämfört med föregående år.

De senaste åren har präglats av stora svängningar på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän, inte minst under pandemiåren då en våg av varsel svepte över arbetsmarknaden. Sätter man 2022 i relation till den perioden är det nu betydligt mer stabilt. Totalt 7 105 tjänstemän sökte stöd hos TRR under 2022, jämfört med 11 634 personer under 2021. Under pandemiåret 2020 var det mer än tre gånger så många – 25 541 uppsagda tjänstemän kom då till omställningsorganisationen.

– 2022 var ett turbulent år på många sätt, men trots det så visade arbetsmarknaden för tjänstemännen motståndskraft. Vi förväntar oss dock en mer osäker arbetsmarknad framöver och har sett en ökning av antalet varsel, men där vet vi inte utfallet än, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR.

Fortsatt få uppsagda tjänstemän under fjärde kvartalet

Trots finansiella orosmoln och mer osäkra tider var tjänstemannasektorn stark även under slutet av 2022. 1 939 uppsagda tjänstemän sökte stöd hos TRR under fjärde kvartalet, en minskning med 18% jämfört med 2021 (2 370 personer). En tydlig indikation på att tjänstemännens kompetens fortsatt efterfrågas är att det är fler uppsagda tjänstemän som hittat ny sysselsättning under 2022 (7 196 personer) jämfört med hur många som skrevs in hos TRR.

– Det har varit en mycket hög efterfrågan på tjänstemän de senaste två åren, men under hösten och vintern har det kommit fler och fler orostecken. Troligtvis är arbetsgivarna ändå måna om att behålla den kompetens man har, för det har länge varit hård konkurrens om tjänstemännen på arbetsmarknaden, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

För de arbetssökande tjänstemännen hos TRR tog det i genomsnitt 239 dagar att komma ut i ny sysselsättning under året. 92% av tjänstemännen lämnade TRR med en ny positiv lösning i form av starta eget, studier eller som för de allra flesta – till ett nytt arbete. Av de fick över hälften, 58%, en ny tillsvidareanställning. Ca en tredjedel, 27%, fick en ny tidsbegränsad anställning. 8% har börjat studera och 7% startat egen rörelse eller företag

Fakta – 2022 i siffror:

  • 7105 privatanställda tjänstemän sökte stöd hos TRR under 2022
  • Genomsnittstiden för att hitta en ny sysselsättning var 239 dagar
  • 9 av 10 (92%) har fått ny sysselsättning under året
  • Drygt varannan tjänsteman (52%) har hittat sitt nya jobb via internet eller sociala medier och de flesta andra (44%) har fått nytt arbete genom det egna nätverket.
  • Lönenivå: 38% får högre lön hos sin nya arbetsgivare, 30% samma lön som tidigare och 32% får lägre lön
  • Befattningsnivå: 62% får lika hög position som sin tidigare tjänst, 18% får högre befattning och 20% får lägre.
  • Branschen Handel & Försäljning rekryterar flest – 10 procent. Offentlig sektor och Bygg & Anläggning har rekryterat nästflest, drygt 8,5 procent av tjänstemännen vardera. Därefter placerar sig Service & Tjänstesektorn med drygt 8%.
  • Totalt 4361 privatanställda tjänstemän som sagts upp under de senaste åren är just nu inskrivna som arbetssökande hos TRR

Källa: TRR