Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rekryteringsprocess avbröts när arbetsgivaren fick besked om graviditet

När en kvinna i Stockholmsområdet som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var aktuell för tjänsten, och ett inbokat möte ställdes in. Beskedet från bolaget kom direkt efter att kvinnan berättat om graviditeten. DO anser efter utredning att det har varit fråga om diskriminering och begär nu att bolaget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan hade under åren 2018 till 2020 arbetat hos bolaget och sökte i maj 2022 på nytt en utannonserad tjänst. Hon blev kort därefter kontaktad av en rekryterare och i början av juni planerade man in ett möte mellan kvinnan och den rekryterande chefen. Men när kvinnan i samband med det meddelade att hon var gravid ställdes mötet in och rekryteringen avbröts. Kvinnan fick via sms beskedet att hösten skulle komma att vara arbetsintensiv och att det saknades tid för att hitta en ersättare för kvinnan under en kommande föräldraledighet.

Enligt bolaget var skälet till den avbrutna rekryteringen att det fanns en annan kandidat som hade kommit längre i rekryteringsprocessen. Bolaget har också framfört att kvinnan var mindre kvalificerad än andra sökande. DO anser dock att det finns ett samband mellan den avbrutna rekryteringen och graviditeten, något som också framgår av sms-konversationen med rekryteraren.

– DO:s bedömning är att omständigheterna visar att agerandet har haft samband med kvinnans graviditet. Det är alltså bolaget som nu måste kunna visa att det inte har varit fråga om diskriminering, säger Karin Ahlstrand Oxhamre chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att bolaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen