Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mäklarstatistik: Ökad optimism trots breda prisnedgångar

Villapriserna i Sverige fortsätter att falla kraftigt och backade med 3 procent i december. Även bostadsrättspriserna sjönk den senaste månaden och visar en nedgång med 1 procent. Efter en kraftig uppgång under pandemin sjönk villapriserna i samtliga län under 2022. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det är svårt att dra några direkta slutsatser av prisutvecklingen under december, eftersom det alltid är en lugnare månad på bostadsmarknaden. Men fortsatt höga elpriser, stigande räntor och den höga inflationen gör det ekonomiskt tuffare för många hushåll och antalet bostadsförsäljningar var färre än normalt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I både Stor-Göteborg och Stor-Malmö föll villapriserna med 3 procent den senaste månaden, medan de i Stor-Stockholm visar en nedgång med 2 procent. I riket som helhet minskade villapriserna med 3 procent i december. Sett över det senaste året har villapriserna nu backat i samtliga län – mest i Halland där priserna sjunkit med 15 procent.

– Den extrema uppgången under de två senaste åren har skapat en stor fallhöjd för bostadspriserna i Sverige som genom den perfekta stormen av chockhöjda räntor, elkris och kraftig inflation, nu tillhör de som sjunkit mest i världen 2022. Trots det ser vi fler och fler tecken på ökad optimism och räknar med att prisfallet stannar av under våren, säger Marcus Svanberg.

Bland storstäderna sjönk bostadsrättspriserna mest i centrala Göteborg och Stor-Göteborg under december – ner 2 procent. I Stor-Stockholm, centrala Stockholm, Stor-Malmö och centrala Malmö föll priserna med 1 procent den senaste månaden. I riket sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent. I samtliga län utom Jämtland har bostadsrättspriserna minskat på årsbasis.

– Antalet bostäder till salu ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Under året får den som exempelvis ska sälja en eluppvärmd villa, eller en bostadsrätt i en högt skuldsatt förening, räkna med att prisläget kan ha försämrats och att det tar längre tid innan bostaden blir såld, säger Marcus Svanberg.

Under de senaste månaderna har fritidshuspriserna succesivt mattats av och visar nu för första gången på över två år att priserna minskar med 1 procent på årsbasis.

Här har bostadspriserna minskat mest under året:

Villor % Bostadsrätter %
1. Halland -15% 1. Dalarna -20%
2. Gotland -14% 2. Blekinge -19%
3. Östergötland -13% 3. Halland -16%

Kommunerna mot strömmen – här har bostadspriserna ökat mest under året:

Villor % Bostadsrätter %
1. Forshaga +16% 1. Sandviken +30%
2. Söderhamn +7% 2. Tjörn +21%
3. Västervik +6% 3. Örnsköldsvik +21%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt. 
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 22 381 bostadsrätter och 10 777 villor under oktober 2022–december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022–september 2022, årssiffran är en jämförelse mellan oktober 2021–december 2021 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan september 2022–november 2022 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 4 706 fritidshus under januari 2022–december 2022 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% – 2% – 9% 38 909
Centrala Stockholm – 1% – 2% – 10% 98 753
Stor-Stockholm – 1% ± 0% – 8% 59 025
Centrala Göteborg – 2% – 7% – 13% 57 967
Stor-Göteborg – 2% – 6% – 11% 42 774
Centrala Malmö – 1% – 4% – 7% 36 767
Stor-Malmö – 1% – 5% – 7% 32 640

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket – 3% – 8% – 10% 3 304 000
Stor-Stockholm – 2% – 6% – 12% 6 340 000
Stor-Göteborg – 3% – 7% – 13% 5 140 000
Stor-Malmö – 3% – 7% – 13% 4 089 000

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region 12 månader Medelpris
Riket – 1% 2 380 000 kr

 

Källa och foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling