Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Historiskt låg tillväxttakt på bolånemarknaden

Effekten av höjda bolåneräntor och sjunkande bostadspriser märks på bolånemarknaden. Tillväxten av hushållens bolån är nu den lägsta som uppmätts i statistiken, visar en ny kartläggning från SCB.

Prisnedgångar och en minskad omsättning på bostadsmarknaden har tillsammans med en svagare ekonomi för hushållen haft en dämpande effekt på utlåningen.

– Färre tar nya bolån nu än när marknaden stod på topp, säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I januari 2023 var den årliga tillväxttakten på bostadslån 3,7 procent. Det är den lägsta ökningstakten som uppmätts i SCB:s statistik, som sträcker sig tillbaka till 2006.

– Tillväxttakten har minskat tydligt för både lån till småhus och lån till bostadsrätter. Under lång tid har tillväxttakten på lån för köp av bostadsrätt legat betydligt högre än för småhuslån. Men i januari i år var tillväxttakten densamma. Det har aldrig hänt tidigare.

Fakta: Om statistiken

Med bostadslån avses lån från monetära finansinstitut till hushåll med småhus, ägarlägenheter eller bostadsrätter som säkerhet. Kategorin ägarlägenheter är helt försumbar i sammanhanget då det endast utgör 0,04 procent av bolånestocken (januari 2023).

Med nya avtal menas avtal som ingåtts mellan instituten och kunden under den aktuella månaden.

Källa: SCB

Bild: Från RAÄ:s byggnadsdatabas. Foto: ArildV