Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

E.ON ersätter helikoptrar med drönare

E.ON inleder drönarbesiktningar av bolagets 24 000 kilometer långa högspänningsnät. Drönarna styrs av artificiell intelligens, AI, som i framtiden själv ska klara jobbet. Beslutet innebär en utfasning av helikoptrar.

– Våra tester visar att drönare är ett kraftfullt verktyg för att öka leveranssäkerheten och minska antalet strömavbrott. Dessutom ger det stora miljö- och säkerhetsvinster, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Drönarteknik med tillhörande AI-programvara är en viktig nyhet för den stora elnätsägaren, som annars gör årliga kontroller av hela det luftburna elnätet med helikoptrar. Beslutet att ersätta helikoptrarna har föregåtts av noggranna fullskaletester under två år av 2 000 kilometer luftledning runt Stockholm och Sundsvall.

–Försöken har också lärt oss att genom att använda drönare får vi möjlighet att termografera större delar av elnätet och via temperaturskillnader hitta eventuella varmgångar som riskerar leda till en driftstörning. Samtidigt har vi laserskannat nätet för att ge exakt data om till exempel var stolparna står, vilket lagt grunden till att drönarna när lagstiftningen tillåter ska sköta sig själva.

Enligt Martin Höhler har drönare flera fördelar i jämförelse med helikoptrar. En uppenbar är att en eldriven drönare inte producerar koldioxid – då lösningen är fullt införd minskar utsläppen med 100 ton per år. Drönare bullrar inte och skrämmer således inte vilt eller tamboskap, vilket är ett stort problem vid helikopterflygning.

E.ON eliminerar också den risk som finns med att flyga helikopter förhållandevis lågt och arbetsmiljön för de medarbetare som utför besiktningen blir bättre, då behovet av klättring i stolpar minskar då drönarna kan besiktiga stolptoppar med dess riggning via högupplösta närbilder.

Tar vi sedan kvalitén på besiktningen så har vi i vårt fullskaleprojekt hittat cirka 10 gånger fler anmärkningar än vad vi gör via helikopter. Vi kan således bli mer proaktiva och vidta åtgärder innan avbrotten inträffar. Och inte minst så stiger kostnaden för helikopterbesiktning hela tiden, medan prisutvecklingen för drönarteknik är precis den omvända, säger Martin Höhler.

Cirka 3 750 kilometer luftledning i Östergötlands och Hallands län blir först ut med drönarbesiktning efter årsskiftet. E.ON inspekterar varje år 24 000 kilometer luftledning, från Dorotea i norr till Trelleborg i söder.

E.ONs drönarprogram använder artificiell intelligens, AI, vilken lär sig nytt hela tiden. Programvaran klarar redan integritetsaspekter och GDPR-lagstiftning – den pixlar till exempel automatiskt ansikten och nummerplåtar på bilar, i det fall det kommer med på bilder.

E.ON har drygt en miljon kunder och investerar drygt 16 miljarder kronor i bolagets elnät mellan 2020 och 2023.

Källa: E.ON Sverige
Foto: Lena Berglund, E.ON