Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mindfulness kan förbättra mental hälsa

En ny studie visar att mindfulness-aktiviteter kan hjälpa till att förbättra mental hälsa. Studien, som publicerades i tidskriften Mindfulness, undersökte effekterna av mindfulness på personer som lider av depression och ångest.

Forskarna rekryterade 100 personer och uppmanade dem att delta i en 8-veckors kurs i mindfulness. Under kursen deltog deltagarna i olika mindfulness-aktiviteter, såsom meditation, yoga och andningsövningar.

Efter kursen märkte forskarna en signifikant minskning av depression och ångest hos deltagarna. De upptäckte också att deltagarnas självkänsla och självmedkänsla hade förbättrats.

Denna studie bekräftar resultaten från tidigare forskning som har visat att mindfulness-aktiviteter kan hjälpa till att hantera stress och ångest. Forskarna betonade dock att mindfulness inte är en universell lösning på mental hälsa, och att det är viktigt att ha en helhetsinriktad syn på hälsa.

Studien pekar på att mindfulness-aktiviteter kan vara en hjälpsam tilläggsbehandling för personer som lider av depression och ångest. Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika, och att vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är alltid bäst att rådgöra med en kvalificerad hälso- eller mentalvårdspersonal innan man börjar med någon form av behandling.

Källa och foto: Psykiatrispecialisterna