Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allt fler hemmaodlare har bin och andra insekter i åtanke när de odlar

Av Sveriges nästan 300 arter vilda bin är en tredjedel hotade i Sverige, uppger Naturvårdsverket. Det råder brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat. I samband med Pollineringsveckan, som i år inträffar den 20–28 maj, ger Plantagen fem tips på vad alla kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden.

Hela 40 procent av svenskarna har den biologiska mångfalden i åtanke när de odlar. Plantagens årliga rapport Växttrender 2023 visar att intresset för att odla hållbart fortsätter att öka, nästan 8 av 10 svenskar väljer lokala växter och fröer men bara 31 procent uppger att de odlar bivänliga växter. För de som inte har den biologiska mångfalden i åtanke uppges den främsta orsaken till detta vara brist på kunskap.

Det är så viktigt att intresset fortsätter att öka och att vi alla gör ännu mer för att främja den biologiska mångfalden. Vi märker att det fortsatt finns ett stort behov av att informera och vägleda konsumenterna till hållbara val därav är Pollineringsveckan ett initiativ som vi på Plantagen verkligen värdesätter, säger Ulrika Bjurström, marknadschef på Plantagen.

Enligt Växttrender 2023 vill 60 procent av svenskarna se fler insatser för pollinerande insekter i området där de bor. Under Pollineringsveckan, som lanserats av Pollinera Sverige, infaller Världsbidagen 20 maj och därefter Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Syftet med Pollineringsveckan är att sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom.

– Det första steget mot en mer levande trädgård är att sluta städa och rensa så mycket. Många vilda växter som pollinatörerna är beroende av betraktas i trädgårdssammanhang som ogräs som ska rensas bort. Men ogräs är egentligen bara växter på fel plats, de är ofta både vackra, nyttiga och goda. Vi kommer fokusera på att sprida kunskap och lyfta deras värde med start under Pollineringsveckan, berättar Anna Lind Lewin som driver Pollinera Sverige tillsammans med Lotta Fabricius Kristiansen.

Plantagen har flera initiativ för att den enskilde odlaren ska kunna göra val som är bra för pollinatörer. Tillsammans med Pollinera Sverige har Plantagen tagit fram en Pollineringsskola som vänder sig till både barn och vuxna. Plantagen har även ett utökat sortiment av produkter som är Bra för bin, kunnig personal och skyltning i butikerna som vägleder konsumenterna att välja produkter utifrån biologisk mångfald. Plantagens experter svarar även på frågor om biologisk mångfald på Fråga Plantagen.

Fem pollineringsvänliga tips:

  1. Odla plantor som blommar under hela säsongen – från tidig vår till sen höst. Sätt lökar under hösten som blommar tidigt på våren. Kärleksört och höstaster är exempel på växter som blommar från sensommaren och in på hösten.
  2. Bevara och skapa boplatser där pollinatörer kan lägga sina ägg. Låt exempelvis död ved ligga kvar på marken, skapa en sandblotta eller gör som 16 procent av svenskarna – sätt upp ett insektshotell*.
  3. Det finns många arter av pollinerande insekter. Några grupper är vilda bin, som humlor och solitärbin, honungsbin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Alla är viktiga och livsnödvändiga för pollinering av odlade grödor och den vilda naturen. Så döda inte insekter i onödan!
  4. Välj växter som både du och pollinatörer tycker om. Enligt Plantagens rapport Växttrender 2023 är lavendel svenskarnas (och humlornas) favorit bland fleråriga utomhusväxter.
  5. En lite vildare och naturlig miljö är bra för pollinerande insekter. Låt gärna en del av gräsmattan bli en äng, som nästan 1 av 5 svenskar valt att göra*.

*enligt Plantagens rapport Växttrender 2023

Om Pollineringsveckan

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med målet att med gemensamma krafter sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom. Sedan dess firas den varje år i slutet av maj genom olika aktiviteter och arrangemang i hela landet.

Källa: Plantagen

Foto: John Severns (Severnjc)