Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Egenföretagarbarometern: Trots oro påverkas var tredje småföretag inte av det ekonomiska läget

Fyra av tio känner oro för att deras företag ska få ekonomiska problem under kommande 12 månader. Trots oron uppger en tredjedel att de inte påverkas av det ekonomiska läget och egenföretagarna har en positiv syn på framtiden. Till exempel uppger nio av tio egenföretagare att de inte tror att de kommer ändra antalet anställda det närmaste året. 61 procent av egenföretagarna känner ingen oro för att företaget ska få ekonomiska problem.

Undersökningenvisar att lågkonjunkturen påverkar flest egenföretagare genom minskad efterfrågan på sina tjänster/produkter (42%). Egenföretagare med fem eller fler anställda påverkas främst av högre energikostnader (52%). Nära nio av tio (88%) tror att de inte kommer ändra på antalet anställda inom företaget det närmaste året.

– Trots oron hos många egenföretagare finns det en positiv syn på framtiden och nio av tio uppger att de inte tror att de kommer att ändra antalet anställda det närmaste året. Den upplevda oron har främst sin grund i att efterfrågan har minskat på företagets produkter, tjänster och högre energikostnader, men det mest slående är att 29 procent uppger att deras företag inte påverkas av det ekonomiska läget. Att företagen håller ut är avgörande för såväl dem själva som för ekonomin i stort. För att de ska fortsätta bidra, växa eller anställa fler efterfrågas mer lyhördhet från finanspolitiken, säger Shoka Åhrman, Sparekonom och strateg på SPP och Storebrand Sverige.

Tänkbara förklaringar till resultatet är flera, enligt Shoka Åhrman:

– Det finns en större sårbarhet i mindre företag, vilket gör att de inte har möjlighet att dra ner på de få anställda de har. Så det innebär inte att den kostnaden inte är tung för dem. Ibland är det enklare att effektivisera i större verksamheter än i mindre. Det kan innebära att företagen antingen missbedömer hur konjunkturläget kommer att slå på deras verksamhet närmaste året eller att man börjar med andra former av kostnadsminskningar, säger Shoka Åhrman.

Undersökningen visar också hur egenföretagarna ser på Riksbankens räntepolitik och regeringens ekonomiska politik. Nära hälften (47%) anser att Riksbanken inte borde fortsätta höja räntan för att få ner inflationen och sex av tio (60%) anser att politikerna inte tar sitt ansvar mot dem som egenföretagare. Flest anser att sänkt arbetsgivaravgift och sänkt löneskatt är den viktigaste frågan för dem som företagare (48%). Bland egenföretagare med fem eller fler anställda är samma fråga viktigast (82%).

– Egenföretagarna vill ha ett slut på räntehöjningar och vill se sänkta kostnader för att driva sina företag, främst i form av sänkta personalkostnader som sänkt arbetsgivaravgift och sänkt löneskatt. Egenföretagarnas ekonomiska förutsättningar kan redan i höst se helt annorlunda ut. Även om regeringen fortsatt kommer att ha inflationsbekämpning i fokus, så kan det i höstbudgeten därför finnas utrymme för skattesänkningar eller andra stimulanser, Shoka Åhrman.

Novus ställde också frågor kring hur egenföretagarna ser på företagets pensioner och försäkringsskydd. Undersökningen visar att nära två av tre anger att de sparar till pensionen varje månad – flest sparar mellan 501-3000 kr. Flest nämner låga avgifter och pensionsrådgivning som viktiga kriterier vid val av tjänstepension och nära dubbelt så många skulle vilja pensionera sig före 65 (40%) jämfört med hur många som faktiskt planerar att göra det (21%).

– Vår slutsats är att många egenföretagare tvingas att arbeta längre än vad de vill, vilket bland annat kan förklaras av att de inte byggt upp ett tillräckligt stort pensionskapital när de närmar sig pensionsåldern. Det finns en kunskapslucka kring hur pensionssystemet fungerar och behovet av pensionssparande som behöver fyllas på. Många egenföretagare saknar också försäkringsskydd i form av exempelvis livförsäkring (50%) för sig och sin familj, vilket man har som anställd inom kollektivavtal, avslutar Shoka Åhrman.

Fakta undersökningen: SPP Egenföretagarbarometern

Idag lanserar SPP en ny återkommande undersökning, ”SPP Egenföretagarbarometern – en undersökning från SPP om företagens syn på det ekonomiska läget, trygghet och pension”.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SPP. Syftet med undersökningen är att undersöka egenföretagares syn på det ekonomiska läget, pensionssparande, försäkringsskydd och kollektivavtal. I de fall där fråga har ställts tidigare redovisas även tidigare resultat.

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel i åldern 20-87 år, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer: 1072. Undersökningen genomfördes under perioden 17-26 april.

Novus har på uppdrag av SPP genomfört en undersökning, Egenföretagarbarometern, där 1072 egenföretagare (20-87 år) har fått svara på frågor om sin syn på det ekonomiska läget.

Källa: Storebrand

Foto: Holger.Ellgaard