Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Klar majoritet vill att barn dricker mjölk – men tydlig skillnad mellan generationerna

Den 1 juni, firas mjölkens dag över hela världen för att hylla mjölkens betydelse för folkhälsa och välstånd. En ny undersökning visar att nio av tio svenskar ser mjölk som en viktig måltidsdryck för barn, men även synen på mjölkens roll för barns utveckling har blivit en tydlig generationsfråga.

Sverige har länge varit ett land som dricker ovanligt mycket mjölk, mycket tack vare att den länge varit skolans naturliga måltidsdryck. Sedan 1800-talet har svenska skolor erbjudit elever skolmat och mjölk har sedan dess varit en självklar del av skollunchen.

Mjölk anses viktig för barns utveckling – men utvecklingen pekar nedåt

Mjölkens plats i skolan har dock ifrågasatts och i helgen rapporterades det att Köpings kommun planerar att dra in skolmjölken i både förskolor och skolor för att spara pengar. I en undersökning, som genomförts av Norstat i uppdrag av Norrmejerier, framgår att 9 av 10 svenskar tycker det är viktigt att barn erbjuds mjölk i skolan och 7 av 10 anser att mjölken spelar en viktig roll för barns utveckling. Här syns även tydliga skillnader mellan generationerna. Undersökningen visar att yngre generationer inte har samma tro på mjölkens roll för barns utveckling, som äldre generationer. Bland respondenterna över 65 svarar endast 3% att mjölk inte är viktig för barns utveckling, till skillnad från åldrarna 18–29 där hela 21% uppger att mjölken inte är viktig.

– Även fast de flesta fortfarande tycks vara medvetna om mjölkens betydelse för folkhälsan, är det oroväckande att kunskapen om mjölkens hälsofördelar minskar bland yngre. Mjölk är näringsrik och innehåller många naturliga näringsämnen som är bra för barns utveckling, därför är det på mjölkens dag i år viktigare än någonsin att upplysa om mjölkens betydelse, säger Gerhard Bley, vd på Norrmejerier.

Varumärke viktigare än pris

Undersökningen visar även att fyra av fem svenskar alltid försöker ha mjölk hemma och att endast fem procent aldrig köper mjölk. Bland svenska mjölkköpare uppger över hälften att den viktigaste aspekten vid inköp är att mjölken kommer från ett varumärke som ägs av bönderna själva. Endast var femte person uppger att priset är viktigast, något som gläder Gerhard Bley:

– I tider då många svenska hushåll har det tufft ekonomiskt är det beundransvärt att en majoritet fortfarande handlar med hjärtat framför plånboken. Det visar att svenskar tycker det är viktigt att stötta Sveriges mjölkbönder och att bönderna ska ha en rimlig ersättning för den möda de lägger ned.

Om undersökningen

Undersökningen är framtagen av Norstat på uppdrag av Norrmejerier. Totalt har 1034 personer i åldrarna 18–99 år över hela Sverige svarat. Undersökningen representerar ett mini-Sverige och gjordes under perioden 24–30 maj 2023.

Om Mjölkens dag

Mjölkens dag, eller World Milk Day som den kallas internationellt, instiftades av FN och firas årligen den 1 juni sedan 2001. Syftet med Mjölkens dag är att uppmärksamma mjölkens betydelse för folkhälsa och välstånd.

Källa: Norrmejerier

Foto: Pitcherman (Zenon niewada)