Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Knappt fyra av tio kollar upp tveksam information på nätet

Knappt fyra av tio kontrollerar innehåll eller information på nätet de upplever som falskt eller tveksamt, visar ny statistik från SCB.

96 procent av Sveriges invånare i åldrarna 16 till 85 år har använt internet de senaste tre månaderna, visar SCB:s årliga undersökning Befolkningens it-användning. Det motsvarar nästan 8 miljoner människor.

– Av svenskarna som använt internet de senaste tre månaderna uppger sex av tio, vilket är drygt 5 miljoner personer, att de har sett information eller innehåll som de ansett vara falskt eller tveksamt, säger Alicja Markiewicz, statistiker på SCB.

Män uppger i större utsträckning än kvinnor att de kontrollerar denna information på internet. Men oaktat kön uppger flertalet att de inte kontrollerar falskt eller tveksamt innehåll.

– Totalt 35 procent av dem som har sett missvisande eller falsk information på internet uppger att de sedan har kontrollerat denna information på internet.

Andel personer (%) som kontrollerat eller diskuterat missvisande information på internet under de senaste tre månaderna

Samtliga 16–85 år Felmarginal +/- Män Felmarginal +/- Kvinnor Felmarginal +/-
Kontrollerat falsk eller tveksam
information eller innehåll
35 2 39 2 31 2
Kontrollerat källorna eller
hittat annan information
31 2 34 2 28 2
Diskuterade informationen offline
med andra personer eller använde
källor som inte finns på internet
13 1 15 2 11 2
Följde eller deltog i diskussioner
angående informationen
10 2 12 2 10 2

Några andra resultat från årets undersökning:

  • Totalt är det 3 procent av befolkningen i åldern 16–85 år som aldrig använt internet.
  • 78 procent av befolkningen i åldern 16–85 år har e-handlat under de senaste tre månaderna.
  • 58 procent begränsar eller nekar åtkomst till sin geografiska plats, medan 39 procent begränsar eller nekar åtkomst till sin profil, sitt innehåll på sociala nätverkssajter eller på delad online-lagring.
  • Totalt har 36 procent av befolkningen ändrat inställningarna i sin webbläsare för att förhindra eller begränsa kakor.
  • Fyra av tio personer är något oroliga över att internetaktiviteter registreras för att ge skräddarsydd reklam, medan var tionde känner sig väldigt orolig.

Fakta: Om statistiken

Undersökningen Befolkningens it-användning mäter privatpersoners tillgång till och användning av it. Det redovisas för befolkningen i stort samt för kön och ålder.

I undersökningen ställs cirka 160 frågor. All statistik som presenteras går att hämta ur statistikdatabasen på scb.se.

Alla resultat avser Sveriges befolkning i åldern 16–85 år. Insamlingsperioden för årets undersökning var mars till juni 2023. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats om inget annat framgår.

Källa: SCB

Foto: Kateregga1