Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Viktiga åtgärder för att bekämpa kriminalitet kring spelmarknaden

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet i samband med spel om pengar.

Det är viktigt att slå vakt om att säkra skydd, krav och stöd för att problemen som omgärdar spelande ska vara så begränsade som möjligt. Risker förknippade med spelande, såsom skuldsättning och missbruk, förvärras när spelmarknadens aktörer inte möts av tillräckliga krav och regleringar.

Regeringen föreslår nu i en remiss till Lagrådet att ett skriftlighetskrav ska gälla vid telefonförsäljning av spel. Det är motiverat av att stärka skyddet för konsumenter generellt, men särskilt för dem som av olika skäl kan ha svårt att värja sig mot telefonförsäljning av lotter. Det kan till exempel handla om konsumenter med ekonomiska problem.

– Oseriösa spelföretag ska inte kunna locka in människor i beroende och kriminella ska inte kunna tjäna pengar på spelmarknaden. Tillsammans med ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel, kommer vi även gå fram med högre sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Sedan 2018 finns ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning enligt distansavtalslagen. Det har fått positiva effekter från konsumentskyddssynpunkt. Oklarheter inför ingående av avtal har minskat och kon­sumenter är mer nöjda med sina köp. Därför kan ett krav på skriftlighet även vid telefonförsäljning av spel ha positiva effekter för konsumenterna. Avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet kommer att vara ogiltigt.

– Svenska konsumenter ska känna sig trygga med att det finns rättvisa och trygga regler när man handlar och tar del av köperbjudanden. Detta är inte minst viktigt i marknadsföringskanaler som är präglade av särskilt offensiva säljmetoder. Det är orimligt att just spel om pengar inte omfattas av det skriftlighetskrav som gäller för annan form av telefonförsäljning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Utöver ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel och höjda sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen föreslår regeringen även att bolag med svensk spellicens ska få rätt att ta del av personuppgifter om ekonomi och hälsa som spelarna själva tillhandahållit, för att kunna motverka överdrivet spelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Källa: Finansdepartementet

Foto: Ralf Roletschek